จาเร็ด ไดมอนด์ (อังกฤษ: Jared Diamond) (เกิด 10 กันยายน ค.ศ. 1937) คือนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและนักเขียน เขาเป็นศาสตราจารย์สาขาภูมิศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส เริ่มประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ในสาขาจิตวิทยา และขยายไปสู่สาขาชีววิทยาวิวัฒนาการ และชีวภูมิศาสตร์ในเวลาต่อมา ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ สมาคมปรัชญาอเมริกัน ไดัรับรางวัลมากมายอาทิเช่น รางวัลเหรียญทองด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รางวัลไทเลอร์สำหรับความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม รางวัลคอสมอสแห่งประเทศญี่ปุ่น เขามีบทความตีพิมพ์มากกว่า 200 ชิ้น ในวารสาร Discover, National History, Nature และ Geo ผลงานเขียนหนังสือของเขานั้นได้รับการกล่าวขวัญว่าสามารถวิเคราะห์จากการวิจัยและสังเกตได้อย่างลึกซึ้ง และง่ายต่อการเข้าใจ หนังสือที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เขาได้แก่ The Third Chimpanzee, Guns, Germs, and Steel (ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้ากับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ ) และ Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (ล่มสลาย)

จาเร็ด ไดมอนด์ (2007)

หนังสือ แก้

 • 1972 Avifauna of the Eastern Highlands of New Guinea
 • 1975 Ecology and Evolution of Communities
 • 1979 Birds of Karkar and Bagabag Islands, New Guinea
 • 1984 The Avifaunas of Rennell and Bellona Islands. The Natural History of Rennell Islands, British Solomon Islands
 • 1986 Community Ecology
 • 1986 Birds of New Guinea
 • 1992 The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal
 • 1997 Why is Sex Fun? The Evolution of Human Sexuality
 • 1997 *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies(ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้ากับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ )
 • 2001 The Birds of Northern Melanesia: Speciation, Ecology, & Biogeography
 • 2003 *Guns, Germs, and Steel Reader's Companion
 • 2005 Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (ล่มสลาย)
 • 2006 The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal

* มีแปลเป็นภาษาไทยแล้ว

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้