จานเพาะเชื้อ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จานเพาะเชื้อ ใช้สำหรับเพาะไวรัสหรือโรคต่าง ๆ ปัจจุบันจะมีเป็นจานแบบพลาสติกและแก้ว แต่คนทั่วไปนิยมใช้แบบที่เป็นแก้ว โดยเมื่อใช้เสร็จบางครั้งก็จะทิ้งทันที เพราะอาจมีเชื้อหลงเหลืออยู่

จานเพาะเชื้อ

จานเพาะเชื้อตรงกับคำในภาษาอังกฤษคือ Petri dish ซึ่งมาจากชื่อของยูลีอุส รีชาร์ด เพทรี นักวิทยาแบคทีเรียชาวเยอรมัน

อ้างอิงแก้ไข