จังหวัดไทนัง

จังหวัดของไต้หวันภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น

จังหวัดไทนัง (ญี่ปุ่น: 臺南州/台南州โรมาจิTainan-shūทับศัพท์: ไทนันชู) เป็นเขตการปกครองหนึ่งในของไต้หวันขณะอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของนครไถหนาน นครเจียอี้ เทศมณฑลเจียอี้ และเทศมณฑลยฺหวินหลิน

จังหวัดไทนัง
臺南州
จังหวัดของไต้หวันภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น
ค.ศ. 1920 – ค.ศ. 1945

อาคารศาลากลางจังหวัดไทนัง ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์วรรณกรรมแห่งชาติไต้หวัน

ที่ตั้งของจังหวัดไทนัง (สีเขียว) ในไต้หวันภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น
เมืองหลวงนครไถหนาน
พื้นที่ 
• ค.ศ. 1940
5,421.46 ตารางกิโลเมตร (2,093.24 ตารางไมล์)
ประชากร 
• ค.ศ. 1940
1,487,999
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 1920
• สิ้นสุด
ค.ศ. 1945
หน่วยย่อยทางการเมือง2 นคร, 10 อำเภอ
ก่อนหน้า
ถัดไป
จังหวัดคางิ
จังหวัดไทนัง
เทศมณฑลไถหนาน
นครไถหนาน
นครเจียอี้
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ
จังหวัดไทนัง
ชื่อภาษาญี่ปุ่น
คีวจิไต臺南州
คานะたいなんしゅう

ประชากร แก้

เชื้อชาติ จำนวนประชากร (คน)
ชาวญี่ปุ่น 53,446
ชาวไต้หวัน 1,489,621
ชาวเกาหลี 253
ทั้งหมด 1,550,695
สำมะโน ค.ศ. 1941 (ปีโชวะที่ 16)

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

 
แผนที่จังหวัดไทนัง
 
เขตการปกครองของจังหวัดไทนัง (ค.ศ. 1930)

นครและอำเภอ แก้

ใน ค.ศ. 1945 (ปีโชวะที่ 20) จังหวัดไทนังแบ่งออกเป็น 2 นคร และ 10 อำเภอ ดังนี้

ประเภท ทับศัพท์ไทย คันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ
นคร
(市 shi)
นครไทนัง 臺南市 たいなんし Tainan-shi
นครคางิ 嘉義市 かぎし Kagi-shi
อำเภอ
(郡 gun)
อำเภอนีโตโยะ 新豐郡 にいとよぐん Niitoyo-gun
อำเภอชิงกะ 新化郡 しんかぐん Shinka-gun
อำเภอโซบุง 曽文郡 そぶんぐん Sobun-gun
อำเภอโฮกูมง 北門郡 ほくもんぐん Hokumon-gun
อำเภอชิงเอ 新営郡 しんえいぐん Shin'ei-gun
อำเภอคางิ 嘉義郡 かぎぐん Kagi-gun
อำเภอโทโรกุ 斗六郡 とろくぐん Toroku-gun
อำเภอโคบิ 虎尾郡 こびぐん Kobi-gun
อำเภอโฮกูโก 北港郡 ほくこうぐん Hokukō-gun
อำเภอโทเซกิ 東石郡 とうせきぐん Tōseki-gun

เมืองและหมู่บ้าน แก้

แต่ละอำเภอแบ่งออกเป็นเมือง (街) และหมู่บ้าน (庄) ดังนี้

อำเภอ ทับศัพท์ไทย คันจิ ปัจจุบัน
อำเภอนีโตโยะ
新豐郡
Niitoyo-gun
หมู่บ้านจินโตกุ 仁徳庄 เขตเหรินเต๋อ
หมู่บ้านคิจิง 歸仁庄 เขตกุยเหริน
หมู่บ้านคัมเบียว 関廟庄 เขตกวานเมี่ยว
หมู่บ้านทัตสึซากิ 龍崎庄 เขตหลงฉี
หมู่บ้านเอโก 永康庄 เขตหย่งกัง
หมู่บ้านอันจุง 安順庄 เขตอันหนาน
หมู่บ้านเอเน 永寧庄 ยุบเมื่อ ค.ศ. 1940, ผนวกเข้ากับนครไทนัง และหมู่บ้านซินโตกุ
อำเภอชิงกะ
新化郡
Shinka-gun
เมืองชิงกะ 新化街 เขตซินฮว่า
เมืองเซ็งกะ 善化街 เขตชั่นฮว่า
หมู่บ้านชินชิ 新市庄 เขตซินชื่อ
หมู่บ้านอันเต 安定庄 เขตอันติ้ง
หมู่บ้านยามากามิ 山上庄 เขตชานชั่ง
หมู่บ้านทามาอิ 玉井庄 เขตยวี่จิ่ง
หมู่บ้านนันเซ 楠西庄 เขตหนานซี
หมู่บ้านนังกะ 南化庄 เขตหนานฮว่า
หมู่บ้านซาจิง 左鎮庄 เขตจั่วเจิ้น
อำเภอโซบุง
曽文郡
Sobun-gun
เมืองมาโต 麻豆街 เขตหมาโต้ว
หมู่บ้านคาเอ 下営庄 เขตเซี่ยหยิง
หมู่บ้านรกโก 六甲庄 เขตหลิ่วเจี่ย
หมู่บ้านคันเด็ง 官田庄 เขตกวานเถียน
หมู่บ้านโออูจิ 大内庄 เขตต้าเน่ย์
อำเภอโฮกูมง
北門郡
Hokumon-gun
เมืองคาริ 佳里街 เขตเจียหลี่
หมู่บ้านเซโก 西港庄 เขตซีก่าง
หมู่บ้านชิจิโกะ 七股庄 เขตชีกู่
หมู่บ้านโชงุง 将軍庄 เขตเจียงจวิน
หมู่บ้านโฮกูมง 北門庄 เขตเป่ย์เหมิน
หมู่บ้านกักโก 学甲庄 เขตเสฺวเจี่ย
อำเภอชิงเอ
新営郡
Shin'ei-gun
เมืองชิงเอ 新営街 เขตซินหยิง
เมืองเอ็นซูอิ 塩水街 เขตหยานฉุ่ย
หมู่บ้านชิรากาวะ 白河庄 เขตไป๋เหอ
หมู่บ้านรีวเอ 柳営庄 เขตหลิ่วหยิง
หมู่บ้านโคเฮกิ 後壁庄 เขตโฮ่วปี้
หมู่บ้านบันชะ 番社庄 เขตตงชาน
อำเภอคางิ
嘉義郡
Kagi-gun
เมืองไทริง 大林街 เมืองต้าหลิน
หมู่บ้านมิซูกามิ 水上庄 ตำบลฉุ่ยชั่ง
หมู่บ้านทามิโอะ 民雄庄 ตำบลหมินสยง
หมู่บ้านชิงโก 新巷庄 ตำบลซินก่าง
หมู่บ้านเคโก 渓口庄 ตำบลซีโข่ว
หมู่บ้านโคเม 小梅庄 ตำบลเหมย์ชาน
หมู่บ้านทาเกซากิ 竹崎庄 ตำบลจู๋ฉี
หมู่บ้านบันโระ 番路庄 ตำบลฟานลู่
หมู่บ้านชูโฮะ 中埔庄 ตำบลจงผู่
หมู่บ้านไทโฮะ 大埔庄 ตำบลต้าผู่
พื้นที่ชนพื้นเมือง 蕃地 ตำบลอาหลี่ชาน
เมืองคางิ 嘉義街 ยกฐานะเป็นนครเมื่อ ค.ศ. 1930 ปัจจุบันคือนครเจียอี้
อำเภอโทโรกุ
斗六郡
Toroku-gun
เมืองโทโรกุ 斗六街 นครโต่วลิ่ว และตำบลหลินเน่ย์
เมืองโทนัง 斗南街 เมืองโต่วหนาน
หมู่บ้านโคโก 古坑庄 ตำบลกู่เคิง
หมู่บ้านไทฮิ 大埤庄 ตำบลต้าผี
หมู่บ้านชิโด 莿桐庄 ตำบลชื่อถง
อำเภอโคบิ
虎尾郡
Kobi-gun
เมืองโคบิ 虎尾街 เมืองหูเหว่ย์
เมืองเซระ 西螺街 เมืองซีหลัว
เมืองโดโกะ 土庫街 เมืองถู่คู่ และตำบลเปาจง
หมู่บ้านจิริง 二崙庄 ตำบลเอ้อร์หลุน
หมู่บ้านรมไบ 崙背庄 ตำบลหลุนเป่ย์ และตำบลไม่เหลียว
หมู่บ้านไคโก 海口庄 ตำบลไถซี และตำบลตงชื่อ
อำเภอฮกโก
北港郡
Hokkō-gun
เมืองฮกโก 北港街 เมืองเป๋ย์ก่าง
หมู่บ้านคันโจ 元長庄 ตำบลยฺเหวียนจ่าง
หมู่บ้านชิโกะ 四湖庄 ตำบลซื่อหู
หมู่บ้านโคโกะ 口湖庄 ตำบลโข่วหู
หมู่บ้านซูอิริง 水林庄 ตำบลฉุ่ยหลิน
อำเภอโทเซกิ
東石郡
Tōseki-gun
เมืองโบกูชิ 朴子街 นครผูจื่อ
หมู่บ้านรกเกียกุ 六脚庄 ตำบลลิ่วเจี่ยว
หมู่บ้านโทเซกิ 東石庄 ตำบลตงฉือ
หมู่บ้านโฮเต 布袋庄 เมืองปู้ไต้
หมู่บ้านโรกูโซ 鹿草庄 ตำบลลู่เฉ่า
หมู่บ้านไทโฮ 太保庄 นครไท่เป่า
หมู่บ้านกิจิกุ 義竹庄 ตำบลอี้จู๋

ดูเพิ่ม แก้