จังหวัดศรีโสภณ

จังหวัดศรีโสภณ เป็นจังหวัดของประเทศไทยในอดีต พื้นที่ของจังหวัดนี้เดิมอยู่ในมณฑลบูรพาในสมัยรัชกาลที่ 5 และตกอยู่ภายใต้ความปกครองของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2450[1]

จังหวัดศรีโสภณ
จังหวัดของสยาม

2437–2450

Flag of ศรีโสภณ

ธง

ยุคประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่สอง
 •  การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2435 2437
 •  กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส 2450
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  กัมพูชา

ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดศรีโสภณ อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดบันทายมีชัย ประเทศกัมพูชา[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ลัทธิชาตินิยมไทย/สยามกับกัมพูชาและกรณีศึกษาปราสาทพระวิหาร. กทม. โครงการตำราสังคมศาสตร์ฯ.2552
  2. "กัมพูชาชอบไทย ชังสยาม สยาม เป็นชื่อดินแดน ไม่ใช่ชื่อชาติพันธุ์". มติชนรายวัน. 28 ตุลาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)