จังหวัดลิมบืร์ค (ค.ศ. 1815–1839)

(เปลี่ยนทางจาก จังหวัดลิมบวร์ก)
บทความนี้เกี่ยวกับจังหวัดในในอดีตสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ลิมเบิร์ก
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จังหวัดลิมบืร์ค (ดัตช์: Provincie Limburg) เป็นจังหวัดหนึ่งในอดีตสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จังหวัดนี้ดำรงอยู่ระหว่างการดำรงอยู่ของสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ คือตั้งแต่ ค.ศ. 1815 จนถึง ค.ศ. 1839 เมื่อพระเจ้าวิลเลิมที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์ ได้ลงนามในสนธิสัญญาลอนดอน ใน ค.ศ. 1839 จังหวัดนี้ก็ถูกแบ่งออก ส่วนหนึ่งตกเป็นของประเทศเบลเยียม และอีกส่วนเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์

ดูเพิ่มแก้ไข