จักราช

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

จักราช อ่านว่า [จัก-กะ-ราด] หรือ [จัก-กะ-หฺราด] (ไทยโคราช) อาจหมายถึง

เขตการปกครองแก้ไข

สถานที่แก้ไข

บุคคลแก้ไข