เทศบาลตำบลจักราช

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลจักราช เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช
เทศบาลตำบลจักราช ในเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2553
เทศบาลตำบลจักราช ในเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2553
คำขวัญ: จักราชน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำเข้มแข็ง ร่วมแรงสามัคคี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายบุญส่ง เสนเคน
พื้นที่
 • ทั้งหมด4 ตร.กม. (2 ตร.ไมล์)
ประชากร (2556)
 • ทั้งหมด4,174 คน
 • ความหนาแน่น1,044 คน/ตร.กม. (2,700 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
เว็บไซต์http://www.jakkarat.go.th/index.php http://www.jakkarat.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลจักราช เดิมเป็นสุขาภิบาลจักราช ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตาม พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพื้นที่ ๔ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม หมู่ท ี่๑ และหมู่ที่ ๔ (บางส่วน) มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร[1]

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข