จักรพรรดิหยวนไท่ติ้ง

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิไท่ติงตี้)

สมเด็จพระจักรพรรดิไท่ติ้ง หรือ เยซุน เตมูร์ ข่าน (28 พฤศจิกยน ค.ศ. 1293 - 15 สิงหาคม 1328) จักรพรรดิองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์หยวน ประสูติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1293 (พ.ศ. 1836) เมื่อจักรพรรดิหยวนอิงจงสวรรคตลงได้ 1 เดือน พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิไท่ติ้ง ขณะพระชนม์ได้ 30 พรรษา ทรงครองราชย์ได้ 5 ปี ก็สวรรคตลงเมื่อพระชนม์ได้เพียง 35 พรรษา ราจิบากข่านหรือจักรพรรดิเทียนซุนตี้จึงทรงครองราชย์แทน

Yesun.jpg