จักรพรรดิโจวจิ้ง

สมเด็จพระจักรพรรดิจิงตี้ หรือ โจวจิ้งตี้ (ค.ศ. 573 - 581) ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 5 และพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เป่ยโจว (โจวเหนือ) มีพระนามเดิมว่า อูเหวินเอี๋ยน ต่อมาเปลี่ยนเป็น อูเหวินชาน (Yuwen Chan)

จักรพรรดิโจวจิ้ง
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์เป่ยโจวของจีน
ครองราชย์ค.ศ. 579 - 4 มีนาคม ค.ศ. 581 (2 ปี)
ก่อนหน้าจักรพรรดิโจวเสวียนตี้
ถัดไปจักรพรรดิสุยเหวินตี้(ราชวงศ์สุย)

ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 573 (พ.ศ. 1116) โดยเป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิโจวเสวียนตี้ เมื่อพระราชบิดาสวรรคตใน ปี ค.ศ. 579 (พ.ศ. 1122) องค์ชายอูเหวินชานจึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทน มีพระนามว่า จักรพรรดิโจวจิงตี้ ขณะพระชนม์เพียง 6 พรรษา

จักรพรรดิโจวจิงตี้ ทรงครองราชย์ได้เพียง 2 ปีเท่านั้น ก็ทรงถูกหยางเจียง ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ และพระบิดาของหยางฮองเฮา ฮองเฮาในจักรพรรดิเสวียนตี้โค่นราชบัลลังก์ พร้อมกับสำเร็จโทษพระองค์ และต่อมาได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์สุย มีพระนามว่าจักรพรรดิสุยเหวินตี้

ก่อนหน้า จักรพรรดิโจวจิ้ง ถัดไป
จักรพรรดิโจวเสวียนตี้ จักรพรรดิจีน
(ค.ศ. 579 - ค.ศ. 581)
จักรพรรดิสุยเหวินตี้
ราชวงศ์สุย
|}