จักรพรรดิจิง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิจิงตี้)

จักรพรรดิจิงตี้ (Jing Di) สามารถหมายถึง