จักรพรรดิโกะ-นาระ

จักรพรรดิโกะ-นะระ (ญี่ปุ่น: 後奈良天皇) จักรพรรดิองค์ที่ 105 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้บันทึกไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

จักรพรรดิโกะ-นะระ
Emperor Go-Nara.jpg
พระบรมรูปของจักรพรรดิโกะ-นะระ
จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 105
ครองราชย์
9 มิถุนายน ค.ศ. 1526 - 27 กันยายน ค.ศ. 1557
พิธีราชาภิเษก29 มีนาคม ค.ศ. 1535
รัชกาลก่อนหน้าโกะ-คะชิวะบะระ
รัชกาลถัดไปโองิมะชิ

ประสูติ26 มกราคม ค.ศ. 1495
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
พระบรมนามาภิไธยโทะโมะฮิโตะ
สวรรคต27 กันยายน ค.ศ. 1557
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
สุสานหลวงฟุกะกุซะ โนะ คิตะ
พระราชบิดาจักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระ
พระราชโอรส-ธิดาจักรพรรดิโองิมะชิ

จักรพรรดิโกะ-นะระครองสิริราชสมบัติระหว่างปี ค.ศ. 1526 - ค.ศ. 1557

โดยพระนามของพระองค์นำมาจากพระสมัญญาของ จักรพรรดิเฮเซ จักรพรรดิที่ปกครองในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 9 ว่า จักรพรรดินะระ เมื่อใส่คำว่า โกะ (後) ที่แปลว่า ที่สอง หรือ ยุคหลัง เข้าไปทำให้พระนามของพระองค์แปลได้ความว่า จักรพรรดินะระที่สอง หรือ จักรพรรดินะระยุคหลัง

พระราชประวัติแก้ไข

ก่อนจะขึ้นสืบราชบัลลังก์จักรพรรดิโกะ-นะระมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายโทะโมะฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 知仁)

เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ใน จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระ

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโกะ-นะระแก้ไข

  • 26 มกราคม ค.ศ. 1495 (วันที่ 23 เดือน 12 ปี เมโอ ที่ 4) : เจ้าชายโทะโมะฮิโตะประสูติเมื่อปีที่ 31 ในรัชสมัยจักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะพระอัยกาในขณะที่จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระพระราชบิดาดำรงพระยศเป็นเจ้าชายคะสึฮิโตะที่รัชทายาท
  • 21 ตุลาคม ค.ศ. 1500 (วันที่ 28 เดือน 9 ปี เมโอ ที่ 9) : ปีที่ 36 ในรัชสมัยจักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะทรงสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 58 พรรษาทำให้เจ้าชายคะสึฮิโตะที่รัชทายาทขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็นจักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระหลังจากนั้นจึงได้มีการสถาปนาเจ้าชายโทะโมะฮิโตะขึ้นเป็นรัชทายาท
  • 9 มิถุนายน ค.ศ. 1526 (วันที่ 29 เดือน 4 ปี ไดเอะ ที่ 5) : ปีที่ 25 ในรัชสมัยจักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระทรงสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 61 พรรษาเจ้าชายโทะโมะฮิโตะที่รัชทายาทจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิโกะ-นะระ แต่เพราะราชสำนักมีสถานะยากจนทำให้จักรพรรดิโกะ-นะระต้องประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกในอีก 9 ปีต่อมา
  • 28-30 กันยายน ค.ศ. 1551 (วันที่ 28 เดือน 8 - 1 เดือน 9 ปี เท็งบุง ที่ 20) : ได้เกิดสงครามเกิดขึ้นในนครหลวงเคียวโตะทำให้ โออุชิ โยะชิตะกะ ไดเมียวที่จักรพรรดิโกะ-นะระให้ความสนิทสนมได้พาจักรพรรดิและพระราชวงศ์ไปประทับที่ ยะมะงุชิ
  • 27 กันยายน ค.ศ. 1557 (วันที่ 5 เดือน 9 ปี โคจิ ที่ 3) : ปีที่ 30 ในรัชสมัยทรงสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 63 พรรษา

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข