จักรพรรดิเหลียงเจี้ยนเหวิน

จักรพรรดิเหลียงเจี้ยนเหวิน (อังกฤษ: Emperor Jianwen of Liang; 2 ธันวาคม 503 – 15 พฤศจิกายน 551) พระนามส่วนพระองค์ เซี่ยวกัง พระนามรอง จื่อซฺเหวียน จักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์เหลียง เดิมพระองค์มิได้เป็นรัชทายาทของ จักรพรรดิเหลียงอู่ พระราชบิดาผู้เป็นองค์ปฐมจักรพรรดิของราชวงศ์แต่พระองค์ได้เป็นรัชทายาทเมื่อ ค.ศ. 531 ภายหลังจากพระเชษฐา องค์ชายเซี่ยวทง สิ้นพระชนม์

จักรพรรดิเหลียงเจี้ยนเหวิน
จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง ราชวงศ์เหลียง
ครองราชย์549 – 15 พฤศจิกายน 551
ก่อนหน้าจักรพรรดิเหลียงอู่
ถัดไปจักรพรรดิเหลียงยฺเหวียน
ประสูติ2 ธันวาคม ค.ศ. 503
เซี่ยวกัง
สวรรคต15 พฤศจิกายน ค.ศ. 551
พระมรณนาม
เจี้ยนเหวิน (Jiǎnwén)
วัดประจำรัชกาล
ไท่จง (Tàizōng)
พระราชบิดาจักรพรรดิเหลียงอู่
พระราชมารดาพระสนมติงหลิงกวง