จักรพรรดิเทออดอซิอุสที่ 2

จักรพรรดิเทออดอซิอุสที่ 2 หรือ เฟลเวียส เทออดอซิอุส หรือ คาลิกราเฟอร์[1] (อังกฤษ: Theodosius II; ชื่อเต็ม: Flavius Theodosius) (10 เมษายน ค.ศ. 40128 กรกฎาคม ค.ศ. 450) เทออดอซิอุสทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ผู้ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 408 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 450 จักรพรรดิเทออดอซิอุสทรงเป็นที่รู้จักจากกฎหมายที่ใช้พระนามของพระองค์ “ประมวลกฎหมายธีโอโดซิอานัส” (Codex Theodosianus) และกำแพงธีโอโดเซียนแห่งคอนสแตนติโนเปิลที่สร้างในรัชสมัยของพระองค์

เทออดอซิอุสที่ 2
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิไบแซนไทน์

รูปแกะสลักหินอ่อนของจักรพรรดิเทออดอซิอุสที่ 2
พระนามเต็ม เฟลเวียส เทออดอซิอุส
สมัย ค.ศ. 40828 กรกฎาคม ค.ศ. 450
พระขนิษฐาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิอาร์เคดิอัส
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิมาร์เชียน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 10 เมษายน ค.ศ. 401, กรุงโรม
สวรรคต 28 กรกฎาคม ค.ศ. 450, กรุงโรม
พระราชบิดา จักรพรรดิอาร์เคดิอัส
พระราชมารดา เอเลีย ยูโดเซีย
พระราชบุตร ลิซิเนีย ยูโดเซีย
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

อ้างอิง แก้ไข

  1. Roman-emperors.org: Theodosius II (408-450 A.D.)[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิเทออดอซิอุสที่ 2