จักรพรรดิเซิร์กซีสที่ 2

เซิร์กซีสที่ 2 (/ˈzɜːrksz/; เปอร์เซียโบราณ: 𐎧𐏁𐎹𐎠𐎼𐏁𐎠 Xšayār̥šā; กรีกโบราณ: Ξέρξης Xérxēs; สวรรคตเมื่อ 424 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย ซึ่งทรงปกครองครองจักรวรรดิอะคีเมนิดในช่วงเวลาสั้น ๆ ในฐานะพระราชโอรสและผู้สืบทอดพระราชบัลลังก์ของกษัตริย์อาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1

เซิร์กซีสที่ 2
𐎧𐏁𐎹𐎠𐎼𐏁𐎠
เหรียญอะคีเมนิดที่ทำขึ้นที่ซาร์ดิส อาจจะทำขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์เซิร์กซีสที่ 2
พระราชาธิราชแห่งอะคีเมนิด
ครองราชย์424 ปีก่อนคริสตกาล (45 วัน)
ก่อนหน้าอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1
ถัดไปซ็อกเดียนุส
สวรรคตเพอร์เซโพลิส, เปอร์เซีย
ราชวงศ์อะคีเมนิด
พระราชบิดาอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1
พระราชมารดาดามัสเปีย
ศาสนาโซโรอัสเตอร์

หลังจากที่พระองค์ทรงครองราชย์ได้สี่สิบห้าวัน ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชอำนาจควบคุมดินแดนเปอร์เซียเท่านั้น พระองค์ก็ทรงถูกปลงพระชนม์ในช่วง 424 ปีก่อนคริสตกาลโดยซ็อกเดียนุส ซึ่งเป็นพระอนุชาต่างพระราชมารดา ซึ่งพระองค์ก็ทรงถูกกษัตริย์ดาริอุสที่ 2 ปลงพระชนม์ในอีกหกเดือนต่อมา พระองค์เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คลุมเครือ ซึ่งส่วนใหญ่ทราบมาจากงานเขียนของเซซิอัส พระองค์เป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของกษัตริย์อาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1 กับพระนางดามัสเปีย และพระองค์เป็นที่รู้จักในฐานะของมกุฎราชกุมาร

คำจารึกสุดท้ายที่กล่าวถึงกษัตริย์อาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1 ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่สามารถย้อนไปได้ถึง 424 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งกษัตริย์เซิร์กซีสที่ 2 ก็สืบทอดพระราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ แต่ปรากฏว่ามีพระอนุชานอกสมรสอีกสองพระองค์ได้อ้างสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์เพื่อตนเอง พระองค์แรก คือ ซ็อกเดียนุส ซึ่งเป็นพระราชโอรสของลูกชายของกษัตริย์อาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1 โดยประสูติแต่พระสนมอโลจีนีแห่งบาบิโลน และพระองค์ที่สองคือ ดาริอุสที่ 2 ซึ่งเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์อาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1 โดยประสูติแต่พระสนมคอสมาร์ติดีนีแห่งบาบิโลน ดาริอุสที่ 2 ก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพาริซาทิส ซึ่งเป็นพระขนิษฐาต่างพระราชมารดา โดยเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์อาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1 โดยประสูติแต่พระสนมอันเดียแห่งบาบิโลน[1]

กษัตริย์เซิร์กซีสที่ 2 ทรงได้รับการยอมรับว่าเป็นกษัตริย์ในเปอร์เซียและกษัตริย์ซ็อกเดียนุสทรงได้รับการยอมรับว่าเป็นกษัตริย์ในดินแดนเอลามเท่านั้น คำจารึกแรกของโอคัสในพระนาม กษัตริย์ดาริอุสที่ 2 นั้นสามารถระบุช่วงเวลาในวันที่ 10 เดือนมกราคม 423 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์ทรงเป็นผู้ว่าการมณฑลของเฮอร์เคเนียอยู่แล้ว และในไม่ช้าก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นกษัตริย์จากมีเดีย บาบิโลเนีย และอียิปต์ กษัตริย์เซิร์กซีสที่ 2 ทรงปกครองเพียงสี่สิบห้าวัน พระองค์ก็ทรงถูกปลงพระชนม์โดยฟาร์นาซีอัสและเมนนอสทาเนสตามคำสั่งของกษัตริย์ซ็อกเดียนุสในขณะที่ทรงเมา ซ็อกเดียนุสได้รับการสนับสนุนจากแคว้นของพระองค์ แต่ก็ทรงถูกปลงพระชนม์ในอีกไม่กี่เดือนต่อมา กษัตริย์ดาริอุสที่ 2 ทรงกลายเป็นผู้ปกครองจักรวรรดิเปอร์เซียแต่เพียงพระองค์เดียวและทรงครองราชย์จนถึง 404 ปีก่อนคริสตกาล[1]

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 S. Zawadzki, "The Circumstances of Darius II's Accession", Jaarbericht Ex Oriente Lux, 34 (1995-1996), pp. 45-49