จักรพรรดิฮั่นเซฺวียน

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิฮั่นเสวียน)
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิเซฺวียนตี้

จักรพรรดิเซฺวียนแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นเซฺวียนตี้ (91 ปีก่อน ค.ศ. - 49 ปีก่อน ค.ศ.) ทรงพระนามเดิมว่า องค์ชายหลิวปิงอี้ เป็นพระโอรสขององค์ชายหลิวจฺวินซึ่งเป็นพระโอรสขององค์รัชทายาทหลิวจู โดยทั้งพระอัยกาและพระบิดาทรงปลงพระชนม์ชีพพระองค์เองหลังจากก่อการกบฏต่อ จักรพรรดิฮั่นอู่ ผู้เป็นพระปัยกาไม่สำเร็จ

จักรพรรดิฮั่นเซฺวียน
จักรพรรดิแห่งจีน
HanXuanDi.jpg
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์74 ปีก่อนคริสตกาล - พ.ศ. 494
ก่อนหน้าหลิวเฮ่อ
ถัดไปจักรพรรดิฮั่นยฺเหวียน
พระราชบุตรจักรพรรดิฮั่นยฺเหวียน
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
พระราชบิดาองค์ชายหลิวจุน
ประสูติ91 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต49 ปีก่อนคริสตกาล

องค์ชายหลิวปิงอี้ประสูติเมื่อ 91 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 452) เมื่อองค์ชายหลิวเฮ่อถูกปลดออกจากราชสมบัติเมื่อ 74 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 469) หลิวปิงอี้จึงถูกเชิญขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิฮั่นเซฺวียนตี้ เมื่อพระชนม์เพียง 17 พรรษา ตลอดรัชกาลโปรดให้เปิดการวิพากษ์วิจารณ์ และในรัชสมัยโปรดให้เขียนวิพากษ์วิจารณ์โจมตีฮั่ว กวางอย่างหนัก หลังจากหัวกวงตายและกวาดล้างสกุลฮั่วอย่างหนักจนหมดสิ้น ทรงครองราชย์ได้ 25 ปี สวรรคตเมื่อ 49 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 494) เมื่อพระชนม์ได้ 42 พรรษา องค์ชายหลิวซีรัชทายาทจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิฮั่นยฺเหวียน

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นเซฺวียน ถัดไป
องค์ชายหลิวเฮ่อ 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 469 - พ.ศ. 494)
2rightarrow.png จักรพรรดิฮั่นยฺเหวียน