จักรพรรดิฮั่นหมิง

สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นหมิงตี้ (จีน: 汉明皇帝; ค.ศ. 28-75) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ใน จักรพรรดิฮั่นกวังอู่ มีพระนามเดิมว่าองค์รัชทายาทหลิวหยางทรงประสูติเมื่อ ค.ศ. 28 (พ.ศ. 571) เมื่อพระราชบิดาสวรรคตลงเมื่อปี ค.ศ. 57 ขณะพระชนม์ได้ 62 พรรษาองค์รัชทายาทหลิวหยางจึงขึ้นครองราชย์สืบต่อพระนามว่า จักรพรรดิฮั่นหมิง เมื่อพระชนม์ได้ 29 พรรษาในรัชกาลของพระองค์ พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้าสู่จีน ต่อมาโปรดให้ส่งคณะทูตไปยังอินเดียเพื่อไปอัญเชิญ พระไตรปิฎก ปีต่อมาโปรดให้สร้าง วัดม้าขาว ขึ้นทางตะวันตกของลั่วหยางสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 75 ขณะพระชนม์ได้ 47 พรรษาครองราชย์ได้ 18 ปี องค์รัชทายาทหลิวต้าจึงเสด็จขึ้นครองราชย์พระนามว่า จักรพรรดิฮั่นจาง ก่อนสวรรคตมีพระราชโองการมิให้สร้างวิหารประจำพระองค์ขึ้น พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการบริหารบ้านเมืองมากพระองค์จะเลือกผู้ดูแลราชกิจที่เป็นคนซื่อสัตย์และจงรักภักดีนอกจากนี้พระองค์ได้วางกำลังไว้อย่างแน่นหนาบริเวณริมแม่น้ำทาริมเพื่อป้องกันการรุกรานจากเผ่าซยงหนูโดยพระองค์ได้แต่งตั้งปันเชาเป็นผู้ช่วยพระองค์ในการดูแลเขตริมแม่น้ำทาริม

จักรพรรดิฮั่นหมิง
漢明帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์29 มีนาคม ค.ศ. 57 - 5 กันยายน ค.ศ. 75 (18 ปี 160 วัน)
ก่อนหน้าฮั่นกวังอู่
ถัดไปฮั่นจาง
ประสูติ15 มิถุนายน ค.ศ. 28
ลั่วหยาง
หลิว หยาง
สวรรคต5 กันยายน ค.ศ. 75 (47 ปี 82 วัน)
พระนามเต็ม
สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นหมิง
รัชศก
หย่งผิง (ค.ศ. 58 - ค.ศ. 75)
ราชวงศ์ฮั่น
พระราชบิดาจักรพรรดิฮั่นกวังอู่

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอ๋อง/กงแห่งตงไห่และรัชทายาท แก้

ชีวิตช่วงแรก แก้

หลิวหยางเกิดเมื่อปี ค.ศ.28 เป็นพระโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นกวังอู่และพระสนมอิ๋นอี้หัว ในตอนนั้นพระบิดาพระองค์ยังเป็นข้าราชการในสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเกิงสือ พระบิดาของพระองค์ได้แต่งงานกับอิ๋นอี้หัวในปี ค.ศ.23 หลังจากนั้นพระบิดาของพระองค์ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิในปี ค.ศ.25 พระบิดาของพระองค์ต้องการแต่งตั้งให้พระมารดาของพระองค์เป็นจักรพรรดินีแต่พระองค์ปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าไม่มีพระโอรสและไม่มีคุณสมบัติ พระบิดาของพระองค์จึงตั้งพระสนมเกาเป็นจักรพรรดินีด้วยเหตุว่าพระองค์มีพระโอรสพระนามว่าหลิวเจียงและพระบิดาพระองค์ทรงตั้งหลิวเจียงเป็นรัชทายาท ต่อมาไม่นานนักหลิวหยางจึงประสูติเมื่อ ค.ศ. 28

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นหมิง ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นกวังอู่   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 600 - พ.ศ. 618)
  จักรพรรดิฮั่นจาง