จักรพรรดิฮั่นจิง

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิจิงตี้

สมเด็จพระจักรพรรดิจิงแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นจิงตี้ (188 ปีก่อนคริสตกาล – 9 มีนาคม 141 ปีก่อนคริสตกาล) มีพระนามเดิมว่าหลิวฉี เป็นพระราชโอรสของจักรพรรดิฮั่นเหวินตี้ และพระสนมตู้ พระสนมองค์โปรด ซึ่งภายหลังจักรพรรดิเหวินตี้ทรงสถาปนาพระสนมตู้ขึ้นเป็นตู้ฮองเฮา และสถาปนาองค์ชายหลิวฉีขึ้นเป็นรัชทายาท ทรงเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่ปราบกบฏ 7 แคว้น

จักรพรรดิฮั่นจิง
จักรพรรดิจีน
Han Jingdi.jpg
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์157–141 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าฮั่นเหวินตี้
ถัดไปฮั่นอู่ตี้
จักรพรรดินีจักรพรรดินีโป
จักรพรรดินีหวังจื้อ
พระราชบุตรหลิว หรง, Prince Min of Linjiang (臨江閔王劉榮)
หลิว เต้อ, Prince Xian of Hejian (河間獻王劉德)
หลิว เอ้อ, Prince Ai of Linjiang (臨江哀王劉閼于)
หลิว อื๋อ, Prince of Huaiyang (魯恭王劉余)
หลิว เฟย, Prince of Runan (江都易王劉非)
หลิว เผิงสู่, Prince of Guangchuan (趙王劉彭祖)
หลิว ฟา, Prince Ding of Changsha(長沙定王劉發)
หลิว ตวน, Prince Yu of Jiaoxi (膠西于王劉端)
หลิว เฉิ่ง (เล่าเสง ในสำเนียงฮกเกี้ยน), Prince Jing of Zhongshan (中山靖王劉勝) ตงสานเชงอ๋อง
ฮั่นอู่ตี้
หลิว เย่ว์, Prince Hui of Guangchuan (廣川惠王劉越)
หลิว จี้, Prince Kang of Jiaodong (膠東康王劉寄)
หลิว เฉิง, Prince Ai of Qinghe (清河哀王劉乘)
หลิว ฉุน, Prince Xian of Changshan(常山憲王劉舜)
องค์หญิงผิงหยาง (平陽公主)
องค์หญิงหนานกง (南宮公主)
องค์หญิงหลงลู่ (隆慮公主)
พระนามเต็ม
Family name: Liu (劉)
Given name: Qi (啟)
รัชศก
เฉียนหยวน 前元 (156–150 ปีก่อนคริสตกาล)
จงหยวน 中元 (149–144 ปีก่อนคริสตกาล)
หูหยวน 後元 (143–141 ปีก่อนคริสตกาล)
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
พระราชบิดาจักรพรรดิฮั่นเหวิน
พระราชมารดาโต้วไท่โฮ่ว
ประสูติ188 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต141 ปีก่อนคริสตกาล (aged 47)
ฝังพระศพสุสานหลวงฮั่นหยาง เสียนหยาง

เมื่อพระราชบิดาสวรรคตเมื่อ 157 ปีก่อนคริสตกาล องค์รัชทายาทหลิวฉีในวัย 31 พรรษาจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิฮั่นจิงตี้ ในรัชกาลพระองค์และไทเฮานับถือลัทธิเต๋าและทรงดำเนินกุศโลบายตามพระราชบิดา จึงทำให้ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเจริญรุ่งเรืองมาก ทรงครองราชย์ได้ 16 ปี สวรรคตเมื่อ 141 ปีก่อนคริสตกาล พระชนม์ได้ 47 พรรษา องค์รัชทายาทหลิวเช่อจึงขึ้นครองราชย์เป็นมหาราชองค์ที่ 3 ของจีนคือจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ จักรพรรดิฮั่นจิงตี้นั้น ได้ปรากฏพระนามในสามก๊กตอนแรก ๆ ในพระนามว่า พระเจ้าฮั่นเกงเต้ ในสำเนียงฮกเกี้ยน มีพระราชโอรสองค์หนึ่งที่ปรากฏในสามก๊กเช่นกันนั้น ได้ใช้พระนามว่า ตงสานเชงอ๋อง ในสำเนียงฮกเกี้ยน หรือ จงซานจิ้งอ๋อง ในสำเนียงจีนกลาง ซึ่งพระราชโอรสองค์นี้ เป็นบรรพบุรุษของพระเจ้าเล่าปี่แห่งจ๊กก๊ก หรือ หลิวเป้ย ในสามก๊กด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นจิง ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นเหวินตี้ 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(156–141 ปีก่อนคริสตกาล)
2rightarrow.png จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้