จักรพรรดิฮั่นกวังอู่

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิฮั่นกวงตี้)

จักรพรรดิฮั่นกวังอู่ ตามสำเนียงกลาง หรือ ฮั่นกองบู๊ ตามสำเนียงฮกเกี้ยน (จีน: 汉光武帝; พินอิน: Hàn Guāngwǔ Dì; 15 มกราคม ปีที่ 5 ก่อนคริสตกาล – 29 มีนาคม 57) พระนามเดิมว่า หลิว ซิ่ว (劉秀) ปฐมจักรพรรดิในราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

จักรพรรดิฮั่นกวังอู่
漢光武帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์5 สิงหาคม 23 — 29 มีนาคม 57
ก่อนหน้าฮั่นเกิงสือ
แห่งยุคฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น
ถัดไปฮั่นหมิง
ประสูติ15 มกราคม พ.ศ. 538
สวรรคต29 มีนาคม พ.ศ. 600
จักรพรรดินีจักรพรรดินีกัว
สนม
  • พระสนมซู
พระราชบุตรหลิวหยาง
วัดประจำรัชกาล
ซื่อจู่
ราชวงศ์ฮั่น
พระบิดาหลิวชิน

องค์ชายหลิว ซิ่ว เป็นพระโอรสขององค์ชายหลิว ชิน (劉欽) เจ้าเมืองตุ้นใต้ (南頓令) หวัง หมั่ง (王莽) ขุนนางราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเข้ายึดอำนาจและตั้งตัวเป็นจักรพรรดิสถาปนาราชวงศ์ซิน องค์ชาย หลิว ซิ่ว ซึ่งมีเชื้อฮั่นจึงซ่องสุมกำลังมาแย่งชิงแผ่นดินคืนและปราบปรามคู่แข่งจนสิ้นองค์ชาย หลิว ซิ่ว รวมบ้านเมืองสำเร็จในปี 36 พระองค์สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นใหม่สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่นแล้วตั้งเมืองลั่วหยางเป็นราชธานี นักประวัติศาสตร์จึงเรียกราชวงศ์ฮั่นก่อนถูกราชวงศ์ซินคั่นว่า ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและเรียกราชวงศ์ฮั่นที่ตั้งขึ้นอีกครั้งนี้ว่า ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

จักรพรรดิฮั่นกวังสวรรคตในปี ค.ศ. 57 องค์ชายหลิว หยาง (劉陽) โอรสของพระองค์จึงขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ถัดมา

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นกวังอู่ ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นเกิงสือตี้
ฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น
จักรพรรดิจีน
(36–57)
จักรพรรดิฮั่นหมิงตี้