จักรพรรดิอู่

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิอู่ตี้)

จักรพรรดิหวู่ตี้ หรือ อู่ตี้ (Wu Di) สามารถหมายถึง