จักรพรรดิถังรุ่ยจง

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิรุ่ยจง)

สมเด็จพระจักรพรรดิรุ่ยจง (จีน: 唐睿宗, ค.ศ. 662-716) พระนามเดิมว่า หลี่ตั้น (李旦) ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 662 เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 5 แห่ง ราชวงศ์ถัง เป็นโอรสองค์ที่ 8 ของ จักรพรรดิถังเกาจง และโอรสองค์ที่ 4 ของจักรพรรดินีองค์ที่ 2 ของจักรพรรดิเกาจง พระนาง อู่เจ๋อเทียน พระองค์เป็นหุ่นเชิดในช่วงรัชสมัยแรกของพระองค์เมื่อพระองค์ถูกควบคุมโดยพระราชมารดาของพระองค์

จักรพรรดิถังรุ่ยจง
Emperor of the Tang Dynasty
Tang Ruizong.png
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 684
ก่อนหน้าถังจงจง
ถัดไปvacant, บูเช็กเทียน
จักรพรรดิจีน
(ครั้งที่ 2)
ครองราชย์24 กรกฎาคม ค.ศ. 710 - 31 สิงหาคม ค.ศ. 712
ก่อนหน้าชาง
ถัดไปเสวียนจง
จักรพรรดินีEmpress Liu
พระราชบุตรLi Chengqi
Li Chengyi, Crown Prince Huizhuang
จักรพรรดิถังเสวียนจง
Li Longfan, Crown Prince Huiwen
Li Longye, Crown Prince Huixuan
Li Longti, Prince of Sui
and 11 daughters
รัชศก
First reign:
Wénmíng (文明) 684
Guāngzhái (光宅) 684
Chúigǒng (垂拱) 685-689
Yǒngchāng (永昌) 689
Zǎichū (載初) 690
Second reign:
Jǐngyún (景雲) 710-712
Tàijí (太極) 712
Yánhé (延和) 712
พระนามหลังสิ้น
Short: Emperor Shengzhen
(聖真皇帝)
Full: Emperor Xuanzhen Dasheng
Daxing Xiao
(玄真大聖大興孝皇帝)
วัดประจำรัชกาล
Rùizōng (睿宗)
ราชวงศ์ราชวงศ์ถัง
พระราชบิดาจักรพรรดิถังเกาจง
พระราชมารดาบูเช็กเทียน
ประสูติ22 มิถุนายน ค.ศ. 662
สวรรคต16 กรกฎาคม ค.ศ. 713 (51 ปี 24 วัน)

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

 • พระราชบิดา
 • พระราชมารดา
 • พระอัครมเหสี
  • จักรพรรดินีซูหมิง สกุลเจิ้ง
  • จักรพรรดินีหลิว (สถาปนาเมื่อ ค.ศ. 684 และถูกสังหารโดยบูเช็กเทียนเมื่อ ค.ศ. 693)
 • พระมเหสีและพระสนม
  • กุ้ยเฟย สกุลตู้ (ถูกสังหารโดยบูเช็กเทียนเมื่อ ค.ศ. 693) เป็นพระราชมารดาของจักรพรรดิถังเสวียนจง
  • เต๋อเฟย สกุลโต้ง
  • พระสนมหลิว
  • พระสนมไช่
  • พระสนมหวัง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดิถังรุ่ยจง ถัดไป
จักรพรรดิถังจงจง   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1227 - พ.ศ. 1227)
  จักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียน
(ราชวงศ์อู่โจว)
จักรพรรดิถังชาง   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1253 - พ.ศ. 1255)
  จักรพรรดิถังเสวียนจง