จักรพรรดิถังรุ่ยจง

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิรุ่ยจง)

สมเด็จพระจักรพรรดิถังรุ่ยจง (จีน: 唐睿宗, ค.ศ. 662-716) พระนามเดิมว่า หลี่ตั้น (จีน: 李旦) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์ถัง เป็นโอรสพระองค์ที่ 8 ของ จักรพรรดิถังเกาจง และโอรสองค์ที่ 4 ของจักรพรรดินี อู่ เจ๋อเทียน พระองค์เป็นหุ่นเชิดในช่วงรัชสมัยแรกของพระองค์ เนื่องจากพระองค์ถูกควบคุมโดยพระราชมารดาของพระองค์ (จักรพรรดินี อู่ เจ๋อเทียน)

จักรพรรดิถังรุ่ยจง
พระบรมสาทิสลักษณ์ของ จักรพรรดิถังรุ่ยจง
จักรพรรดิถัง (ครั้งที่ 1)
ครองราชย์27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 684
ก่อนหน้าจักรพรรดิถังจงจง
ถัดไปจักรพรรดินีนาถ อู่ เจ๋อเทียน
(ราชวงศ์อู่โจว)
จักรพรรดิถัง (ครั้งที่ 2)
ครองราชย์24 กรกฎาคม ค.ศ. 710 - 31 สิงหาคม ค.ศ. 712
ก่อนหน้าจักรพรรดิถังชาง
ถัดไปจักรพรรดิถังเสวียนจง
ประสูติ22 มิถุนายน ค.ศ. 662
สวรรคต16 กรกฎาคม ค.ศ. 713 (51 ปี 24 วัน)
จักรพรรดินีจักรพรรดินีหลิว
พระราชบุตร
 • หลี่ เฉิงฉี
  *หลี่ เฉิงอี้ (มกุฎราชกุมารฮุ่ยจวง)
  *จักรพรรดิถังเสวียนจง
  *หลี่ หลงฟาน (มกุฎราชกุมารฮุ่ยเหวิน)
  *หลี่ หลงเย่ (มกุฎราชกุมารฮุ่ยซวน)
  *หลี่ หลงติ (เจ้าชายแห่งซุย)
  และพระราชบุตรีอีก 11 พระองค์
รัชศก
First reign:
Wénmíng (文明) 684
Guāngzhái (光宅) 684
Chúigǒng (垂拱) 685-689
Yǒngchāng (永昌) 689
Zǎichū (載初) 690
Second reign:
Jǐngyún (景雲) 710-712
Tàijí (太極) 712
Yánhé (延和) 712
พระสมัญญานาม
Short: Emperor Shengzhen
(聖真皇帝)
Full: Emperor Xuanzhen Dasheng
Daxing Xiao
(玄真大聖大興孝皇帝)
พระอารามนาม
Rùizōng (睿宗)
ราชวงศ์ราชวงศ์ถัง
พระราชบิดาจักรพรรดิถังเกาจง
พระราชมารดาจักรพรรดินีนาถ อู่ เจ๋อเทียน

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระราชบิดา
 • พระราชมารดา
 • พระอัครมเหสี
  • จักรพรรดินีซูหมิง สกุลเจิ้ง
  • จักรพรรดินีหลิว (สถาปนาเมื่อ ค.ศ. 684 และถูกสังหารโดยบูเช็กเทียนเมื่อ ค.ศ. 693)
 • พระมเหสีและพระสนม
  • กุ้ยเฟย สกุลตู้ (ถูกสังหารโดยบูเช็กเทียนเมื่อ ค.ศ. 693) เป็นพระราชมารดาของจักรพรรดิถังเสวียนจง
  • เต๋อเฟย สกุลโต้ง
  • พระสนมหลิว
  • พระสนมไช่
  • พระสนมหวัง

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า จักรพรรดิถังรุ่ยจง ถัดไป
จักรพรรดิถังจงจง   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1227 - พ.ศ. 1227)
  จักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียน
(ราชวงศ์อู่โจว)
จักรพรรดิถังชาง   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1253 - พ.ศ. 1255)
  จักรพรรดิถังเสวียนจง