จักรพรรดิมิคาเอลที่ 8 พาลาโอโลกอส

จักรพรรดิมิคาเอลที่ 8 พาลาโอโลกอส[1] (อังกฤษ: Michael VIII Palaiologos, กรีก: Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, Mikhaēl VIII Palaiologos) (ค.ศ. 122311 ธันวาคม ค.ศ. 1282) มิคาเอลที่ 8 ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไนเซียร่วมกับจักรพรรดิจอห์นที่ 4 ลาสคาริสระหว่างปี ค.ศ. 1259 จนถึงปี ค.ศ. 1261 และทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ระหว่างปี ค.ศ. 1261 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1282 และทรงเป็นจักรพรรดิร่วมกับพระราชโอรสจักรพรรดิอันโดรนิคอสที่ 2 พาลาโอโลกอสตั้งแต่ ค.ศ. 1272

มิคาเอลที่ 8 พาลาโอโลกอส
Μιχαῆλ Η΄ Παλαιολόγος
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิไบแซนไทน์

จักรพรรดิมิคาเอลที่ 8 พาลาโอโลกอส
ราชวงศ์ พาลาโอโลกอส
สมัย ค.ศ. 1259ค.ศ. 1261
จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไนเซียร่วมกับจอห์นที่ 4 ลาสคาริส

ค.ศ. 126111 ธันวาคม ค.ศ. 1282
จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ร่วมกับอันโดรนิคอสที่ 2 พาลาโอโลกอสตั้งแต่ ค.ศ. 1272

รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิจอห์นที่ 4 ลาสคาริส
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิอันโดรนิคอสที่ 2 พาลาโอโลกอส
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ค.ศ. 1223
สวรรคต 11 ธันวาคม ค.ศ. 1282, กรุงคอนสแตนติโนเปิล
พระราชบิดา อันโดรนิคอส ดูคัส โคมเนนอส พาลาโอโลกอส
พระราชมารดา ธีโอดอรา อันเจลินา พาลาโอโลจินา
พระอัครมเหสี ธีโอดอรา ดูคาอินา วาทัทซินา
พระราชบุตร หลายองค์รวมทั้ง
จักรพรรดิอันโดรนิคอสที่ 2 พาลาโอโลกอส
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

มิคาเอลที่ 8 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พาลาโอโลกอสผู้เป็นประมุขของจักรวรรดิไบแซนไทน์ไปจนถึงการเสียเมืองคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ. 1453 พระองค์ทรงกู้เมืองคอนสแตนติโนเปิลคืนจากจักรวรรดิละตินในปี ค.ศ. 1261 และเปลี่ยนจักรวรรดิไนเซียให้เป็นจักรวรรดิไบแซนไทน์ใหม่ แต่เบลิคตุรกีเริ่มเข้ามาในจักรวรรดิในปี ค.ศ. 1260

อ้างอิง แก้

  1. Britannica online encyclopedia article on Michael VIII Palaeologus (Byzantine emperor)[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิมิคาเอลที่ 8 พาลาโอโลกอส