จักรพรรดิพูพิเอนัส

จักรพรรดิพูพิเอนัส (อังกฤษ: Emperor Pupienus, ? – 29 กรกฎาคม 238) จักรพรรดิร่วมแห่ง จักรวรรดิโรมันตะวันตก โดยพระองค์ปกครองทั้งสิ้น 3 เดือนร่วมกับ จักรพรรดิบาลบินัส ใน ค.ศ. 238, ซึ่งพระองค์เป็นจักรพรรดิที่อยู่ในยุค ปีแห่งหกจักรพรรดิ ก่อนที่พระองค์และจักรพรรดิบาลบินัสจะถูกปลงพระชนม์โดย องค์รักษ์เพรทอเรียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 238

รูปปั้นครึ่งพระองค์ของจักรพรรดิพูพิเอนัส