จักรพรรดินีซ่ง (ราชวงศ์ซ่ง)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จักรพรรดินีซ่ง (จีน: 宋皇后; 952 — 995) ฐานันดรศักดิ์ จักรพรรดินีเซี่ยวจาง (จีน: 孝章皇后) จักรพรรดินีแห่ง ราชวงศ์ซ่ง โดยอภิเษกเป็นจักรพรรดินีองค์ที่ 2 ใน จักรพรรดิซ่งไท่จู่

จักรพรรดินีซ่ง
宋皇后
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
ดำรงพระยศ968 — 976
พระสวามีจักรพรรดิซ่งไท่จู่
พระนามหลังสิ้น
จักรพรรดินีเซี่ยวจาง
ราชวงศ์ซ่ง
ประสูติค.ศ. 952
ลกเอี๋ยง เหอหนาน
สวรรคตค.ศ. 995
ไคเฟิง เหอหนาน

พระนางมาจากการเป็นเชื้อพระวงศ์โดยพระอัยกาฝ่ายพระมารดา (ตา) คือ ปฐมจักรพรรดิ ราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง หลิว จือ-ยฺเหวี่ยน ส่วนพระอัยกาฝ่ายพระบิดา (ปู่) คือ ปฐมจักรพรรดิ ราชวงศ์ถังยุคหลัง หลี่ ฉุนซฺวี่

บันทึกแก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดินีซ่ง (ราชวงศ์ซ่ง) ถัดไป
จักรพรรดินีหวัง (จักรพรรดิซ่งไท่จู่)   จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
(968 — 976)
  จักรพรรดินีหลี่ (จักรพรรดิซ่งไท่จง)