จักรพรรดินีซุนมย็อง

จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิเกาหลี

สมเด็จพระจักรพรรดินีซุนมย็องแห่งเกาหลี (พ.ศ. 2415 — 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2450) เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิเกาหลี เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2415 อภิเษกสมรสกับจักรพรรดิซุนจง และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 สิริพระชนมายุราว 35 พรรษา ภายหลังพระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินี

จักรพรรดินีซุนมย็อง
Empress Sunmyeong.gif
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งเกาหลี
ก่อนหน้าจักรพรรดินีมย็องซ็อง
ถัดไปจักรพรรดินีซุนจ็อง
พระราชสวามีจักรพรรดิซุนจง
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชสมภพพ.ศ. 2415
สวรรคต20 กรกฎาคม ค.ศ. 2450
ก่อนหน้า จักรพรรดินีซุนมย็อง ถัดไป
จักรพรรดินีมย็องซ็อง 2leftarrow.png จักรพรรดินีเกาหลี
(สถาปนาหลังจากสวรรคต)
2rightarrow.png จักรพรรดินีซุนจ็อง