สมเด็จพระจักรพรรดิถังโม่ตี้ (ค.ศ. 885 - 936) จักรพรรดิองค์ที่ 4 และองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โฮ่วถัง ทรงพระนามเดิมว่าหลี่คงเค่อ เป็นพระราชอนุชาบุญธรรมในจักรพรรดิถังหมิงจงและจักรพรรดิถังหมิน

หลี่ ฉงเคอ
ครองราชย์21 พฤษภาคม ค.ศ.934[1][2] – 11 มกราคม ค.ศ.937
พระนามเต็ม
รัชศก
Qīngtài (清泰): 31 พฤษภาคม ค.ศ.934[1][2] – 11 มกราคม ค.ศ.937
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
ไม่มี
ราชวงศ์ราชวงศ์ถังยุคหลัง
ประสูติ11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.885[3][1]
สวรรคต11 มกราคม ค.ศ. 937(937-01-11) (51 ปี)[1][4]

ทรงขึ้นครองราชย์สืบต่อจากจักรพรรดิถังหมินในปี ค.ศ. 934 ขณะพระชนม์ 49 พรรษาทรงครองราชย์เพียง 2 ปี ก็ถูกน้องเขย ของพระองค์ คือสือจิ้งถัง ถอดออกจากราชสมบัติ และสวรรคตในปีนั้น ขณะพระชนม์ 51 พรรษา ราชวงศ์โฮ่วถังสิ้นสุดลง ฝ่ายสือจิ้งถังได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิจิ้นเกาจู่ แห่งราชวงศ์โฮ่วจิ้น

อ้างอิง แก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Academia Sinica Chinese-Western Calendar Converter.
  2. 2.0 2.1 Zizhi Tongjian, vol. 279.
  3. Old History of the Five Dynasties, vol. 46.
  4. Zizhi Tongjian, vol. 280.