สมเด็จพระจักรพรรดิถังหมิน (ค.ศ. 933 - 934) จักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์โฮ่วถัง ทรงพระนามเดิมว่า หลี่คงโหว เมื่อจักรพรรดิถังหมิงจง พระเชษฐาบุญธรรมสวรรคตลงในปี ค.ศ. 933(พ.ศ. 1476) พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า จักรพรรดิถังหมิน

ทรงครองราชย์ได้เพียง 1 ปีพระราชอนุชาบุญธรรม หลี่คงเค่อ จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็นจักรพรรดิถังโม่ตี้

ก่อนหน้า หลี่ ฉงโฮ่ว ถัดไป
จักรพรรดิถังหมิงจง จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1476 - พ.ศ. 1477)
จักรพรรดิถังโม่ตี้