หลี่ ซื่อ-ยฺเหวียน

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิถังหมิงจง)

สมเด็จพระจักรพรรดิถังหมิงจง (唐明宗, ค.ศ. 867 - ค.ศ. 933) จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์โฮ่วถัง ทรงพระนามว่า หลี่ ซื่อ-ยฺเหวียน (李嗣源) ทรงเป็นบุตรชายบุญธรรมของหลี่เค่อย่ง ซึ่งเป็นพระบิดาของจักรพรรดิถังซวงจง

เมื่อจักรพรรดิถังซวงจงพระอนุชาสวรรคต ระหว่างเกิดกบฏของขุนนาง ข้าราชการ หลี่ ซื่อยฺเหวียนจึงนำกำลังเข้าปราบปรามจนเรียบร้อยและจึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า จักรพรรดิถังหมิงจง เมื่อ ค.ศ. 926 (พ.ศ. 1469) ขณะพระชนม์ได้ 59 พรรษา

ทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ ชี่ตัน (ราชวงศ์เหลียว) เมื่อจักรพรรดิองค์ก่อนสวรรคต พระองค์จึงทรงส่งราชทูตไปแจ้งแก่ เย่ว์ลี่ อาเปาจี (จักรพรรดิเหลียวไท่จู่)

จักรพรรดิถังหมิงจง สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 933 เมื่อพระชนม์ได้ 66 พรรษา ครองราชย์ได้เพียง 7 ปี

ก่อนหน้า หลี่ ซื่อ-ยฺเหวียน ถัดไป
จักรพรรดิถังซวงจง จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1469 - พ.ศ. 1476)
จักรพรรดิถังหมิน