จักรพรรดิถังเซวียนจง

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จักรพรรดิถังเซวียนจง (唐宣宗, ค.ศ. 810-859) ประสูติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 810 ทรงพระนามเดิมว่า หลี่เฉิน (李忱) เป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิถังเซี่ยนจง ครองราชย์สืบต่อจาก จักรพรรดิถังอู่จง พระราชนัดดาเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 846 สวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 859 ขณะพระชนม์เพียง 49 พรรษา

จักรพรรดิถังเซวียนจง
'
'

'
'

หลี่เฉิน
Tangxuanzong.jpg
ครองราชย์25 เมษายน ค.ศ.846 – 7 กันยายน ค.ศ.859
ก่อนหน้าจักรพรรดิถังอู่จง
ถัดไปจักรพรรดิถังยี่จง
พระราชบุตรบุตร 11 คน และบุตรี 11 คน
ราชวงศ์ราชวงศ์ถัง
พระราชบิดาจักรพรรดิถังเสียนจง
พระราชมารดาจักรพรรดินี Xiaoming
ประสูติ27 กรกฎาคม ค.ศ.810
สวรรคต7 กันยายน ค.ศ.859(อายุ 49 พรรษา)
ฝังพระศพZhenling