จักรพรรดิถังอู่จง

จักรพรรดิถังวู่จง (พินอิน: Táng Wǔzōng; เวด-ไจลส์: T'ang Wu–tsung , 2 กรกฎาคม 814 – 22 เมษายน 846) พระนามเดิม หลี่ฉาน (พินอิน: Lǐ Chán; เวด-ไจลส์: Li Ch'an) เปลี่ยนเป็น หลี่ยาน (พินอิน: Lǐ Yán; เวด-ไจลส์: Li Yen) เมื่อก่อนจะสวรรคต จักรพรรดิองค์ที่ 17 แห่ง ราชวงศ์ถัง (ครองราชย์ : 20 กุมภาพันธ์ 840 – 22 เมษายน 846)

พระสาทิสลักษณ์ของจักรพรรดิวู่จง

พระราชวงศ์

แก้
  • พระราชมารดา : พระสนมเว่ย ได้รับการสถาปนาในภายหลังเป็น จักรพรรดินีเสฺวียนอี้ (สถาปนาเมื่อ ค.ศ. 640)