จักรพรรดิถังมู่จง

สมเด็จพระจักรพรรดิถังมู่จง (จีน: 唐穆宗; 26 กรกฎาคม 795 – 25 กุมภาพันธ์ 824) เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถัง พระองค์ครองราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 820 ถึง ค.ศ. 824 จักรพรรดิมู่จงเป็นพระราชโอรสของจักรพรรดิถังเสียนจง พระองค์ได้รับการสถาปนาให้เป็นไท่จื่อ (รัชทายาท) ใน ค.ศ. 812 ในรัชสมัยของจักรพรรดิเสียนจง และหลังจากที่จักรพรรดิเสียนจงถูกขันทีลอบปลงพระชนม์ ไท่จื่อ หลี่ เหิง ก็ได้รับการประกาศให้เป็นจักรพรรดิใน ค.ศ. 820

จักรพรรดิถังมู่จง
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังของจีน
ครองราชย์20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 820 - 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 824
(4 ปี 5 วัน)
ก่อนหน้าจักรพรรดิถังเสียนจง
ถัดไปจักรพรรดิถังจิงจง
ราชวงศ์ถัง
ประสูติ26 กรกฎาคม ค.ศ. 795(795-07-26)
สวรรคต25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 824(824-02-25) (28 ปี)

อ้างอิง แก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดิถังมู่จง ถัดไป
จักรพรรดิถังเสียนจง   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1363-พ.ศ. 1367)
  จักรพรรดิถังจิงจง