จักรพรรดิคอนสตัน

จักรพรรดิคอนสตันที่ 1 (อักษรโรมัน: Constans I) จักรพรรดิแห่ง จักรวรรดิโรมัน จาก ค.ศ. 337 ถึง 350 พระองค์มีชัยชนะเหนือพระเชษฐาของพระองค์ จักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 2 ใน ค.ศ. 340 พระองค์ถูกปลงพระชนม์โดยเหล่าราชองครักษ์ที่ก่อกบฏเมื่อ ค.ศ. 350

จักรพรรดิคอนสตัน
รูปปั้นหินอ่อนของจักรพรรดิคอนสตันที่ 1
จักรพรรดิแห่ง จักรวรรดิโรมัน
ครองราชย์337 – 350, ร่วมกับ จักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 2 (จนถึง 340)
ก่อนหน้าจักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 1
ถัดไปจักรพรรดิคอนสตันติอัสที่ 2
ประสูติประมาณ ค.ศ. 323
สวรรคตกุมภาพันธ์ ค.ศ. 350
พระราชบิดาจักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 1
พระราชมารดาจักรพรรดินีฟาอัสตา