จักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 2

จักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 2 เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 1 และ พระนางฟาอัสตา ประสูติเมื่อปีค.ศ. 316 ปีค.ศ. 317พระชนม์เพียง 1 พรรษาก็ทรงครองจักรวรรดิโรมันร่วมกับพระราชบิดาทรงครองราชย์ร่วม กับพระราชบิดานานถึง 20 ปีก่อนที่จักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่1 จะสวรรคตในวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 337และทรงครองจักรวรรดิร่วม กับจักรพรรดิคอนแสตนติอัสที่ 2พระราชอนุชา และ จักรพรรดิคอนสแตนส์ ก่อนจะสวรคตในปีค.ศ. 340 ขณะพระชนม์เพียง 24 พรรษา

จักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 2
จักรพรรดิโรมัน

พระนามเต็ม Flavius Claudius Constantinus
ราชวงศ์ คอนสตันไทน์
สมัย 1 มีนาคม ค.ศ. 317 - ค.ศ. 337 (as Caesar in the west under Constantine I);
ค.ศ. 337 - ค.ศ. 340 (joint emperor with Constantius II and Constans, over Gaul, Hispania, and Britannia, in 340 in failed competition with Constans);
ก่อนหน้า จักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 1
ถัดไป จักรพรรดิคอนสแตนเชียสที่ 2 และ จักรพรรดิคอนสแตน
พระราชสมภพ 316, Arles
สวรรคต 340, Aquileia
พระราชบิดา จักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 1
พระราชมารดา Fausta
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิโรมันตะวันออก