จอร์จทาวน์ (หมู่เกาะเคย์แมน)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จอร์จทาวน์ (อังกฤษ: George Town) เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งเป็นอาณานิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมคร ประชากร 27,704 คน

จอร์จทาวน์