จอง มงจู (เกาหลี정몽주; ฮันจา鄭夢周; อาร์อาร์Jeong Mongju; เอ็มอาร์Chŏng Mong-ju) เป็นขุนนางคนสำคัญในช่วงปลายราชวงศ์โครยอ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1336 และถูกลอบฆ่าขณะข้าม สะพานซอนจุก ในนครหลวงแคซองโดย โจยองกยู ตามคำสั่งของ ลีพังวอน หรือต่อมาคือ พระเจ้าแทจงแห่งโชซ็อน เมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1392 ขณะอายุได้ 55 ปี

จอง มงจู
{{{alt}}}
อัครมหาเสนาบดีแห่งโครยอ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 มกราคม ค.ศ. 1336
อสัญกรรม26 เมษายน ค.ศ. 1392 (56 ปี 103 วัน)

อ้างอิงแก้ไข