เปิดเมนูหลัก

คุยเรื่องแม่แบบ:ประวัติศาสตร์ไทย

แม่แบบนี่ ผมว่านะ...น่าจะใส่ในส่วนอาณาจักร หรือ รัฐ ที่มีการปกครองบนผืนแผ่นดินไทย หรือประเทศราช ด้วยนะครับ... เช่น อาณาจักรลังกาสุกะ ท่านอื่นเห็นเป็นกระไรบ้าง..ก็ว่ามานะขอรับ -- ยุกตนันท์ จำปาเทศ 07:29, 25 มกราคม 2553 (ICT)

1. ประเทศราชเป็นสถานะเพียงชั่วคราวและอาจมีจำนวนมากเกินกว่าจะใส่ได้ นอกจากนี้ประเทศราชเหล่านั้นอาจเป็นอีกอาณาจักรอีกแห่งหนึ่งแยกออกไป เช่นในแม่แบบประวัติศาสตร์พม่า เราคงไม่อยากใส่อยุธยาลงไปเป็นประเทศราช เป็นต้น
2. เข้าใจว่าแม่แบบนี้ยึดอยู่บนอาณาจักรที่เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะไดเท่านั้น ยังมีบทความอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมากกว่าและไม่ใช่ประเทศราชยังไม่ได้ถูกใส่ลงไปเลย
--taweethaも 09:44, 25 มกราคม 2553 (ICT)
กลับไปที่หน้า "ประวัติศาสตร์ไทย"