ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดียภาษาไทย

ยินดีต้อนรับคุณ Sorenhk สู่วิกิพีเดียภาษาไทย หน้าต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์แก่คุณ:

  มือใหม่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเริ่มจากแก้หรือต่อเติมบทความที่มีอยู่แล้วก่อน ไม่ควรรีบสร้างบทความด้วยตัวเองเพราะมักไม่ผ่านและถูกลบ

แนะนำเว็บ

และ

เรียนรู้การแก้ไข (ขอใช้เวลาอ่านไม่นานเพื่อให้ทราบพื้นฐาน)

อีกทางหนึ่ง อ่านหน้า การเข้ามีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย ซึ่งสรุปทุกอย่างไว้หน้าเดียว

ฉันอ่านหมดแล้วยังไม่เข้าใจเลย
ถามที่แผนกช่วยเหลือ หรือ ถามในหน้านี้แหละ! หรือ ใช้ แชตดิสคอร์ด

อย่าลืมลงชื่อในหน้าพูดคุย โดยการพิมพ์ --~~~~ จะปรากฏชื่อและวันเวลา

Hello Sorenhk! Welcome to Thai Wikipedia. If you are not a Thai speaker, you can ask a question in our Guestbook.


-- New user message (พูดคุย) 21:17, 10 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)

Greetings แก้

Allow me to intervene the in the following matter in place of Mr. Horus. I reviewed the deletion and found that the article does not have information corresponding to "Hadsund", rather some information seems to be copied from "Aalborg". A disputed or incorrect information however, is not the sole ground for deletion. The main reason is that the name of article "Qǐ xìnขอทานจดหมาย" [sic] is not a proper Thai word and may be suspected as translating from other language.

I should have noted that the structure of Thai language is different from English, thus I do not (and actually forbid) the use of Google Translate to translate the article in its entirely, and particularly with the translation of specific names (as well as using it in conversation. Sometimes the translated text may be barely readable and discussing in English is faster in any way.)

By analyzing your respond, however, I assume that you would like to have "Hadsund" written in Thai. I promised that I will write a brief of the article, but not in anytime soon due to commitments. I will let you know when I write it. Thanks. --∫G′(∞)dx 01:32, 11 มีนาคม 2557 (ICT)

Hello ∫ G '(∞) dx. The majority of the text was Copied from Aalborg, so I was sure that it was more right than if I used Google Translate. Thank you I look forward to seeing the article when you have time to look at it. sincerely, --Søren1997 (พูดคุย) 01:49, 11 มีนาคม 2557 (ICT)

Hello. Can you tell me what the real translation of "Hadsund" is? --Søren1997 (พูดคุย) 23:11, 6 เมษายน 2557 (ICT)
Hi, and sorry for the late reply as I'm very busy on semester transition. "แฮดซอน" is an equivalent transliteration to "Hadsund". --∫G′(∞)dx 21:15, 9 เมษายน 2557 (ICT)
Do not track with the late reply. Can not help to build on ผู้ใช้:Søren1997/sandkasse? --Søren1997 (พูดคุย) 03:15, 10 เมษายน 2557 (ICT)
Without being mean, I have to indicate that Wikipedia is a work in progress. Anyone, including me, may drop out or resume at any time. Despite the fact I took it to my own inquiry, I do have to do other stuffs of higher priority, including off-online collaboration. I will move the particular page to go live as soon as possible (current translation is okay), for which everyone may be able to edit it freely. With all due respect. --∫G′(∞)dx 10:21, 11 เมษายน 2557 (ICT)
It was good that the translation is ok. --Søren1997 (พูดคุย) 21:31, 11 เมษายน 2557 (ICT)