Stop hand nuvola.svg กรุณาหยุด ถ้าคุณยังก่อกวนต่อไป คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขวิกิพีเดีย ถ้าคุณอยากทดลองแก้ไข กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน

พฤษภาคม 2561แก้ไข

  ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดีย เราเปิดให้ทุกคนนั้นช่วยพัฒนาวิกิพีเดียไทยในทางที่สร้างสรรค์ แต่การแก้ไขล่าสุดของคุณในหน้า หัตถยา บำรุงสุข นั้นมีลักษณะที่ไม่เป็นสารานุกรม ไม่เหมาะสม หรืออาจถือว่าเป็นการก่อกวน ซึ่งได้ถูกย้อนกลับหรือลบทิ้งไปแล้ว กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน หากต้องการทดสอบการแก้ไขใดๆที่คุณต้องการ และอ่านหน้าเริ่มต้น เพื่อศึกษาการร่วมพัฒนาวิกิพีเดีย --MildyManUnited (พูดคุย) 15:04, 17 พฤษภาคม 2561 (ICT)

  กรุณาหยุดการแก้ไขไร้สาระ ไม่สร้างสรรค์ หรือไม่เป็นสารานุกรม ที่ปรากฏในหน้า จรัสพร บรรดาศักดิ์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อกวน และอาจทำให้คุณถูกบล็อกจากการแก้ไขในวิกิพีเดียได้ --MildyManUnited (พูดคุย) 15:08, 17 พฤษภาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า มิกค์ ทองระย้า คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --MildyManUnited (พูดคุย) 15:12, 17 พฤษภาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --MildyManUnited (พูดคุย) 23:49, 17 พฤษภาคม 2561 (ICT)