ธงประจำจังหวัดแก้ไข

ตอบประเด็นคำถาม

  • ธงประจำจังหวัดไม่มีหน่วยงานราชการใดรับรองอย่างเป็นทางการ ไม่มีใน พรบ.ธง พ.ศ. 2522 เป็นเพียงตัวแทนสัญลักษณ์ในการเดินขบวนในมหกรรมกีฬาแห่งชาติเท่านั้น คุณใช้เอกสารใดมาอ้างอิง
  • ตามเว็บไซต์ Flags of the World การที่คุณออกแบบธงมาก็ยังผิดเลย อาทิ ธงจังหวัดปัตตานี (ลิงก์) ก็ยังผิด (นี่เว็บคลังธงโลก)
  • การที่คุณพยายามหาแหล่งข้อมูลที่(ไม่)น่าเชื่อถือมาใส่ให้บทความและการนั่งเทียนเขียนความหมาย ทั้งที่ไม่มีการระบุใว้ในสักที่
สุดท้าย ธงประจำจังหวัดไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะมายืนยันอะไรก็ตามว่าอันใดถูกอันใดผิด อนึ่ง คนไทยบางคนยังไม่รู้จักว่าอะไรคือธงประจำจังหวัด --ร้อยตรี โชคดี (คุย) 16:11, 18 เมษายน 2563 (+07)

เรียนถึงคุณ ร้อยตรี โชคดี ครับแก้ไข

หน้าวิกิพีเดียนี้ชื่อ ธงประจำจังหวัด ชื่อก็ระบุว่าจังหวัดนะครับ จะเชื่อจังหวัดหรือคลังธงโลก ครับ ที่พวกผม 3 คนที่แก้ไขหน้านี้ ล้วนแล้วแต่อ้างอิงมาจากเว็บไซต์จังหวัดและหลักฐานอย่างเช่นภาพถ่ายจริงด้วยครับ ไม่เคยคิดเองเออเองหรือนั่งเทียนตามที่คุณกล่าวหาครับ และแน่นอนครับ เว็บที่คุณแนบมาด้วย มีการแปะตราประจำจังหวัดลงบนธงชาติไทย ซึ่งไม่เคยมีบัญญัติในพรบ.ธง มาก่อนสักฉบับครับ ซึ่งมันผิดพรบ.ธง ใน มาตรา ๕๓ ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ดังต่อไปนี้ (๑) ประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจำลองของธง หรือในแถบสีธง นอกจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ขอบอกนะครับ มันผิดกฎหมายครับ ขอยกตัวอย่างธงประจำจังหวัดบางจังหวัดที่อยู่ในเว็บที่คุณอ้างว่าเป็นเว็บคลังธงโลกนะครับ อย่างเช่นธงประจังหวัดภูเก็ตครับ ที่ระบุในเว็บว่าเป็นธงแบบปัจจุบัน ซึ่งมันผิดครับ นั่นเป็นตราประจำจังหวัดเก่า ที่ใช้งานงานจนถึงปี พ.ศ.2547 ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรูปอนุสาวรีย์ครับ และแถมธงที่ในเว็บบอกเป็นธงประจำจังหวัดเก่า ผิดนะครับ เพราะเขาเอาตราที่กรมศิลปากร ออกแบบและใช้ในปัจจุบันมาแปะบนธงครับ ผมอยากแนะนำนะครับ ถ้าเป็นเว็บธงโลกจริงต้องทราบกฎหมายธงของประเทศนั้นๆด้วยครับ และใน พรบ.ธงทุกฉบับไม่เคยระบุว่ามีการแปะตราประจำจังหวัดลงบนธงชาติไทยนะครับ มันผิดพรบ.ธงจากที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วยครับ อีกอย่างสีของธงชาติไทยที่คุณอ้างว่าเป็นเว็บคลังธงโลก สีผิดเพี้ยนจากที่ถูกต้องเยอะมากครับ และธงประจำจังหวัด ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ในการเดินขบวนกีฬานะครับ มันคือศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดนั้นครับ คุณเอาสิ่งใดมาอ้างครับว่าธงประจำจังหวัด เป็นแค่สัญลักษณ์เดินขบวนกีฬาครับ ผมอยากจะบอกนะครับว่า ธงประจำกรุงเทพมหานครที่คุณนำภาพมาแปะ ผิดจากที่ทางกทม.ออกแบบอย่างมากเลยครับ เพราะ ในแถบข้อความเขาระบุว่า "จังหวัดกรุงเทพมหานคร" ซึ่งมันผิดมากครับ สิ่งนี้คนไทยทุกคนย่อมรู้ดีครับ ขอทิ้งท้ายนะครับ ผมอยากให้คุณศึกษามาให้ดีก่อนนะครับ เพราะการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในแต่ละครั้ง ธงประจำจังหวัดบางจังหวัดไม่เคยเหมือนกันด้วยครับ และตราจ.ร้อยเอ็ดเป็นตราเก่าด้วยครับ หลักฐานตามนี้นะครับ https://drive.google.com/file/d/1KLFAA_XDWhbppYyeHWBkG8Ohag9gSpRh/view?usp=sharing http://www.dla.go.th/work/province_logo.pdf --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Th flag (พูดคุยหน้าที่เขียน) 23:57, 18 เมษายน 2563 (ICT) ประกาศใช้ตราประจำจังหวัดในปัจจุบันครับ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Th flag (พูดคุยหน้าที่เขียน) 20:46, 18 เมษายน 2563 (ICT) --Th flag (คุย) 20:48, 18 เมษายน 2563 (+07)


ตอบคำถาม:

  • พวกผม 3 คนที่แก้ไขหน้านี้ ล้วนแล้วแต่อ้างอิงมาจากเว็บไซต์จังหวัดและหลักฐานอย่างเช่นภาพถ่ายจริงด้วยครับ ไม่เคยคิดเองเออเองหรือนั่งเทียนตามที่คุณกล่าวหาครับ
  ไหนละครับอ้างอิงจากหน่วยงานรัฐ ภาพถ่ายจริงไหนละครับ เห็นมีแต่ลิงก์ตราประจำจังหวัด และการบอกว่าธงประจำจังหวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัด ไม่ใช่การคิดเอาเองเหรอครับ
  • ธงประจำจังหวัด ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ในการเดินขบวนกีฬา
  แต่ส่วนมากก็ไม่เคยเห็น ถ้าไม่มีการแข่งขันกีฬา
  • มันคือศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดนั้นครับ คุณเอาสิ่งใดมาอ้างครับว่าธงประจำจังหวัด เป็นแค่สัญลักษณ์เดินขบวนกีฬา
  แล้วคุณเอาอะไรมาอ้างว่าธงประจำจังหวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัด ทั้งที่ ธงประจำจังหวัดสามารถพบเห็นได้เฉพาะมหกรรมกีฬาของชาติ สิ่งที่ผมพิมพ์มันปรากฏเป็นเชิงประจักษ์ ไม่ได้เกิดจากการมโนภาพขึ้นมาบอกว่าทุกคนใน 76 จังหวัดต้องคิดแบบคุณอย่างนี้
  • ธงประจำกรุงเทพมหานครที่คุณนำภาพมาแปะ ผิดจากที่ทางกทม.ออกแบบอย่างมากเลยครับ เพราะ ในแถบข้อความเขาระบุว่า "จังหวัดกรุงเทพมหานคร" ซึ่งมันผิดมาก
  ผมแค่เอาภาพมาลงว่ามีการใช้ธงประจำจังหวัดจริง แต่การใช้ธงประจำกรุงเทพมหานครในชนิดกีฬาอื่น ก็ถูกต้องหมด
  • สิ่งนี้คนไทยทุกคนย่อมรู้ดีครับ
  ไม่ดูเป็นการเหมารวมคนไทยทุกคนหน่อยเหรอครับ
  • ขอทิ้งท้ายนะครับ ผมอยากให้คุณศึกษามาให้ดีก่อนนะครับ เพราะการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในแต่ละครั้ง ธงประจำจังหวัดบางจังหวัดไม่เคยเหมือนกันด้วยครับ
  แต่ในเพจของคุณที่สร้างในเฟซบุ๊ก อ้างถึงธงประจำจังหวัดเชียงราย ผ่านทางกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 แถมที่คุณออกแบบมาก็ผิดกับธงที่ใช้จริงซะอีก และขอบอกอีกอย่างว่าเหมือนกันหมด ธงประจำจังหวัดใช้ธงรูปแบบเดียวกันในการแข่งขันมหกรรมระดับชาติ อาทิ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ลิงก์ 1, ลิงก์ 2 และลิงก์ 3) มันคือธงเดียวกัน แล้วเขาก็ส่งเวียนกันไปหากมีการแข่งขันระดับชาติที่ใด ก็ส่งไปที่นั้นครับ ดังนั้น มันจะผิดแปลกได้อย่างไรละ
  • และตราจ.ร้อยเอ็ดเป็นตราเก่าด้วยครับ
  ไม่เข้าใจ ?

ขอทิ้งท้ายนะครับ การที่คุณพยายามบอกว่าธงนั้นออกแบบถูกหรือผิดนั้น คุณไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่จะถือครองว่าธงของผมออกแบบถูก และธงอื่น ๆ มันผิด แม้ว่าคุณจะอ้างไปยังลิงก์เว็บไซต์จังหวัดอย่างไร การใช้จริงมันย่อมที่จะสำคัญกว่าการนั่งจินตภาพแล้วตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด --ร้อยตรี โชคดี (คุย) 12:51, 19 เมษายน 2563 (+07)