สมบัติทางเคมี

(เปลี่ยนทางจาก คุณสมบัติทางเคมี)

"สมบัติทางเคมี" (Chemical property) คือ ลักษณะหรือพฤติกรรมของสารที่สังเกตเห็นได้ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเคมี เนื่องจากการจัดเรียงอะตอมภายในสารตั้งต้น[1]เปลี่ยนไป ทำให้คุณสมบัติของสารเปลี่ยนไป อีกทั้งยังไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้อีกด้วย สิ่งนี้แตกต่างจากคุณสมบัติทางกายภาพอย่างสิ้นเชิง คือ สารที่ได้จะเป็นสารใหม่ เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิม การเกิดตะกอน ในขณะที่คุณสมบัติทางกายภาพโดยสารต้องไม่เปลี่ยนสมบัติทางเคมี เช่น การละลาย หรือการหลอมเหลว การเปลี่ยนสถานะของสาร เป็นต้น[2]

การเกิดสนิมเหล็ก ถือเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี เพราะสมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนไป

ซึ่งตัวอย่างสมบัติทางเคมี มีดังนี้

การใช้คุณสมบัติทางเคมี

แก้

คุณสมบัติทางเคมีเป็นที่สนใจอย่างมากของวัสดุศาสตร์ สมบัติเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์จำแนกประเภทตัวอย่าง ระบุวัสดุที่ไม่รู้จัก และทำให้สารบริสุทธิ์ การรู้คุณสมบัติช่วยให้นักเคมีคาดการณ์เกี่ยวกับประเภทของปฏิกิริยาที่คาดหวังได้[3]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Emiliani, Cesare (1987). Dictionary of the Physical Sciences: Terms, Formulas, Data. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-503651-0.
  2. Masterton, William L.; Hurley, Cecile N. (2009). Chemistry: Principles and Reactions (6th edition). Brooks/Cole Cengage Learning.
  3. Meyers, Robert A. (2001). Encyclopedia of Physical Science and Technology (3rd ed.). Academic Press. ISBN 978-0-12-227410-7.