คิวโพลาสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีลองเกต

คิวโพลาสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีลองเกต (อังกฤษ: elongated square cupola) เป็นทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่เกิดจากการนำคิวโพลาสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square cupola: J4) มาต่อเข้ากับปริซึมแปดเหลี่ยม (octagonal prism) ที่ฐานรูปแปดเหลี่ยม ทำให้มีหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 หน้า หน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 13 หน้า และหน้ารูปแปดเหลี่ยมปรกติ 1 หน้า รวม 18 หน้า รูปทรงนี้มี 20 จุดยอด 36 ขอบ และเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 19 (Johnson solid: J19)

คิวโพลาสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีลองเกต

รูปทรงนี้สามารถเรียกได้ในอีกชื่อหนึ่งคือ ดิมินิชรอมบิคิวบอกทาฮีดรอน (diminished rhombicuboctahedron) ซึ่งเป็นการนำรอมบิคิวบอกทาฮีดรอน (rhombicuboctahedron) มาตัด "ฝา" ออก ซึ่ง "ฝา" นั้นก็เป็นคิวโพลาสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกอันหนึ่งนั่นเอง

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้