คิม จง-ซอ

(เปลี่ยนทางจาก คิมจงซอ)

คิม จง-ซอ (เกาหลี: 김종서; พ.ศ. 1926 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1996) ขุนนางและขุนศึกแห่ง ราชวงศ์โชซ็อน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันชายแดนทางด้านเหนือจากการรุกรานของชาวหนี่เจินซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวแมนจู

คิม จง-ซอ
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(พ.ศ. 1995 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1996)
เกิดพ.ศ. 1926
โครยอ โครยอ
ถึงแก่กรรม10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1996
โชซ็อน โชซ็อน
ตระกูลคิม
ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(พ.ศ. 1995 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1996)

คิมจงซอเกิดเมื่อ พ.ศ. 1926 ตรงกับปีที่ 9 ในรัชสมัย พระเจ้าอู แห่ง ราชวงศ์โครยอ ต่อมา ใน พ.ศ. 1976 พระเจ้าเซจงมหาราช พระราชาลำดับที่ 4 แห่งราชวงศ์โชซ็อนได้ส่งคิมจงซอไปป้องกันพรมแดนทางเหนือจากการรุกรานของชาวหนี่เจินจนได้ชัยชนะทำให้คิมจงซอเริ่มมีชื่อเสียงและอำนาจ

เมื่อ พระเจ้ามุนจง พระราชาลำดับที่ 5 เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 1995 พระราชโอรสของพระเจ้ามุนจงขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น พระเจ้าทันจง แต่เนื่องจากพระเจ้าทันจงมีพระชนมายุเพียง 12 พรรษาจึงได้มีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการคือคิม จง-ซอและ ฮวัง โบ-อิน ซึ่งขณะนั้นเป็นอัครมหาเสนาบดีแต่ตัวของคิม จง-ซอต้องการขยายฐานอำนาจในราชสำนักทำให้ไปขัดขวางการขยายอำนาจของ องค์ชายซูยัง พระปิตุลา (อา) ของพระเจ้าทันจงซึ่งต่อมาคือ พระเจ้าเซโจ เช่นกันคิม จง-ซอจึงหันไปสนับสนุน องค์ชายอันพย็อง พระปิตุลาอีกองค์ของพระเจ้าทันจงเพื่อคานอำนาจขององค์ชายซูยัง

องค์ชายซูยังไม่พอพระทัยจึงได้ยกกำลังทหารไปสังหารคิมจงซอและฮวัง โบ-อินที่ พระราชวังคย็องบก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1996 จากนั้นไม่นานองค์ชายซูยังจึงได้บีบให้พระเจ้าทันจงประทานยาพิษแก่องค์ชายอันพย็อง

อ้างอิง

แก้