คาร์ล สามารถหมายถึง

ชื่อบุคคลแก้ไข

กษัตริย์แก้ไข

บุคคลอื่นแก้ไข

ฯลฯ

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข