คังโจ (964-1010) ขุนนางผู้ซื่อสัตย์ต่อ ราชวงศ์โครยอ จนวาระสุดท้ายของชีวิตเกิดมื่อปี ค.ศ. 964 หลังจากที่ คังกัมชัน เจ้ากรมกลาโหมได้ขึ้นเป็นอัครมหาเสนาบดีแทน ซอฮุย คังโจจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้ากรมกลาโหมสืบต่อมา

คังโจ(康兆)
เจ้ากรมกลาโหมแห่งโครยอ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดค.ศ. 964
อสัญกรรม31 ธันวาคม ค.ศ. 1010

ก้าวขึ้นสู่อำนาจแก้ไข

หลังจากที่ คิมชียัง พระสวามีใหม่ของ พระพันปีชอนชู พระราชมารดาของพระเจ้ามกจงพยายามจะปลงพระชนม์ พระเจ้ามกจง และยกบุตรชายของตนที่เกิดกับพระพันปีให้ขึ้นเป็นพระราชาองค์ต่อไปพระเจ้ามกจงจึงตัดสินพระทัยเรียกตัวคังโจที่เป็นแม่ทัพชายแดนด้านเหนือมาปราบปรามคิมชียังและพรรคพวกจนสำเร็จพระเจ้ามกจงจึงแต่งตั้งคังโจเป็นเจ้ากรมกลาโหมแทนคังกัมชัน

สงครามกับเหลียวและวาระสุดท้ายของชีวิตแก้ไข

หลังจากที่พระเจ้ามกจงสละราชสมบัติและถูกปลงพระชนม์เมื่อปี ค.ศ. 1008 อีก 2 ปีต่อมาคือในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 1010 จักรพรรดิเหลียวเซิ่งจง ยกกองทัพจำนวนหลายแสนมาโจมตีโครยอ พระเจ้าฮย็อนจง พระราชาที่ครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้ามกจงก่อนที่จะหนีลงใต้โปรดให้คังโจยกกองทัพออกไปต้านกองทัพเหลียวแต่ด้วยกำลังทหารที่น้อยกว่ากองทัพโครยอจึงพ่ายแพ้และคังโจก็ได้ถูกจับเป็นเชลยเหลียวเซิ่งจงได้บังคับคังโจให้สวามิภักดิ์ต่อเหลียวแต่คังโจม่ยอมเขาจึงถูกประหารในที่สุดขณะอายุได้เพียง 44 ปีเท่านั้น