คอรัสซานท์ (อังกฤษ: Coruscant) เป็นดาวเคราะห์สมมุติจากภาพยนตร์ชุด สตาร์ วอร์ส ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์ตลอดทั้งไตรภาคต้น และฉากเสริมในภาพยนตร์สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 6: การกลับมาของเจได ตั้งแต่ฉบับพิเศษ ปี พ.ศ. 2540 รวมไปถึงฉบับดีวีดี อีกทั้งหนังสือการ์ตูน หนังสือนิยาย และเกมในเรื่องแต่งชุดนี้อีกมาก มีความสำคัญตามท้องเรื่องเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐกาแลกติก ซึ่งเป็นฉากหลังของเหตุการณ์สำคัญๆ จำนวนมาก

ไฟล์:Globecoruscant.jpg
ดาวคอรัสซัง

คอรัสซานท์เป็นนครหลวงศูนย์กลางการปกครองของกาแลกซีมานับพันปี และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นพิภพดาวเคราะห์ที่มีความสำคัญมากที่สุดเกือบตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของกาแลกซี เป็นนครหลวงศูนย์กลางของสาธารณรัฐกาแลกติก จักรวรรดิกาแลกติก สาธารณรัฐกาแลกติกใหม่ อาณานิคมยูซาน วอง และพันธมิตรกาแลกติก เส้นทางการค้าจำนวนมากของกาแลกซี รวมไปถึงเส้นทางการค้าเพอร์เลเมียน (Perlemian Trade Route) เส้นทางคอเรลเลียน (Corellian Run) เส้นทางการค้าเมเทลลอส (Metellos Trade Route) เส้นทางโครอส (Koros Trunk Line) และ Leisure Corridor ล้วนตัดผ่านดาวคอรัสซัง์แห่งนี้ ทำให้ดาวดวงนี้กลายเป็นพิภพที่มั่งคั่งที่สุดในกาแลกซี นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้พิกัดไฮเปอร์สเปซของคอรัสซานท์เป็น (0,0,0) อีกด้วย

นครหลวงกาแลกติก (Galactic City) บนคอรัสซานท์นั้นเป็นเมืองที่แผ่ขยายไปจนทั่วดาวทั้งดวง ในช่วงการปกครองของสาธารณรัฐกาแลกติกเมืองนี้คือนครหลวงสาธารณรัฐ (Republic City) ในช่วงการปกครองจักรวรรดิกาแลกติกเมืองนี้คือนครหลวงแห่งจักรพรรดิ (Imperial City) หรือนครหลวงคอรัสซานท์ (Coruscant City) ในช่วงการปกครองของสาธารณรัฐกาแลกติกใหม่เมืองนี้คือนครหลวงสาธารณรัฐใหม่ (New Republic City) และในช่วงการรุกรานยูซาน วองเมืองนี้คือนครยูซานทาร์ (Yuuzhan'tar)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้