คอมลิงก์ เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างหนึ่งในภาพยนตร์ นวนิยาย การ์ตูน หนังสือการ์ตูน และเกมชุดสตาร์ วอร์ส คอมลิงก์ได้ปรากฏให้เห็นมากมายในโลกของสตาร์ วอร์ส มันเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักที่ใช้กันไปทั่วกาแลกซี่ ด้วยความที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มันยังสามารถประยุกต์ไปใช้ในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย ในภาพยนตร์ คอมลิงก์ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในความหวังใหม่

คอมลิงก์ ฮัช-98

คอมลิงค์ (อังกฤษ: ภาษาอังกฤษ: comlink) เป็นเครื่องมือแบบพกพาที่สามารถส่งต่อสัญญาณเสียงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งใด

คอมลิงก์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีระบบที่เหมือนๆ กัน โดยจะมีตัวรับสัญญาณ เครื่องส่ง และแหล่งพลังงาน คอมลิงก์โดยทั่วไปนั้นจะมีขนาดเล็ก มีขนาดเท่ามือจับซึ่งง่ายต่อการพกพาและปกปิด น้ำหนักโดยทั่วไปของคอมลิงก์จะอยู่ที่ประมาณ 0.1 กิโลกรัม ในรุ่นที่พัฒนาแล้วจะมีระบบเปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัส ตัวหาคลื่น เครื่องขยายเสียง และตัวเก็บข้อมูลภายในตัว คอมลิงก์บางรุ่น อย่างที่ใช้โดยเจได จะติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ซับซ้อนซึ่งจะป้องกันการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คอมลิงก์มักถูกติดเข้ากับหมวก อย่างหมวกของโคลนทรูปเปอร์และสตอร์มทรูปเปอร์สวม

โดยปราศจากดาวเทียมขยายเสียง คอมลิงก์แบบปกติจะมีพิสัยประมาณ 50 กิโลเมตร พิสัยจะลดลงอย่างมากหากใช้ในเขตชุมชนเมือง เนื่องมาจากระดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แทรกแซงนั้นมีปริมาณสูง ถึงแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงได้ด้วยการใช้สายส่งสัญญาณเอาตามเครือข่าย พิสัยนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานและการคุยตอบโต้ คอมลิงก์ที่ต้องการพลังงานระดับสูง (อย่างที่ใช้กันในยานพาหนะ) จะมีพิสัยไกลมากกว่าคอมลิงก์มือถือที่ใช้โดยพลเมือง ระหว่างปีที่ 32 ก่อนยุทธการยาวินจนถึงปีที่ 8 หลังยุทธการยาวิน คอมลิงก์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยจะมีราคาอยู่ที่ 200 เครดิต

ไคล์ คาทาร์นกำลังใช้คอมลิงก์ในยุคของฝ่ายกบฏ

คอมลิงก์นั้นยังสามารถใช้บนยานอวกาศได้อีกด้วย โดยหลักแล้วมันจะใช้เพื่อการสื่อสารพิสัยใกล้อย่างเช่นการกำกับการลงจอดของยานและการจัดแถว สำหรับการสือ่สารพิสัยไกล ยานอวกาศหลายลำจะใช้วิทยุอวกาศ ซึ่งต้องการพลังงานในระดับสูง

คอมลิงก์ในปัจจุบันยังมีความสามารถในการแกะรอยคอมลิงก์เครื่องอื่นได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข