คอนกรีตเปลือย

คอนกรีตเปลือย (ฝรั่งเศส: Béton brut, อังกฤษ: raw concrete) ในสถาปัตยกรรมคือ'คอนกรีตที่ไม่ได้รับการฉาบหรือฉาบอย่างหยาบๆ หลังจากเท ที่เมื่อแห้งยังคงทิ้งให้เห็นรอยไม้ที่ใช้ทำพิมพ์เมื่อเทคอนกรีตให้เห็นบนผิว

ตึกเทศบาลเมืองบอสตันเป็นตัวอย่างของ “Brutalism” ที่ใช้คอนกรีตเปลือย

การใช้ “Béton brut” เริ่มโดยโอกุสต์ แปร์เรต์และสถาปนิกสมัยใหม่ผู้อื่น ที่เริ่มขึ้นเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และเป็นเทคนิคที่เป็นส่วนหนึ่งของ brutalist architectureของคริสต์ทศวรรษ 1960 จนถึง คริสต์ทศวรรษ 1970 ที่ตามมาด้วย. This largely gave way to สถาปัตยกรรมการแสดงออกทางโครงสร้าง (structural expressionism) เมื่อโครงสร้างด้วยเหล็กหล่อมีความก้าวหน้าขึ้นและใช้ได้ง่ายขึ้น การใช้ลวดลายไม้บนคอนกรีตยังคงเป็นที่นิยมกันในการทำสวนภูมิทัศน์

“Béton” มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าคอนกรีต

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข