คลองใหญ่ (อิตาลี: Canal Grande กานัลกรันเด; เวนิส: Canal Grando กานัลกรันโด) อดีตเรียก กานาลัซโซ (อิตาลี: Canalazzo; เวนิส: Canałaso กานาวาโซ) เป็นคลองสายหนึ่งในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ปัจจุบันคลองสายนี้ยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของเมือง มีระบบขนส่งมวลชนทางน้ำได้แก่ เรือโดยสารเรียกว่าวาโปเรตตี (อิตาลี: vaporetti; เวนิส: vaporeti) และบริการเรือโดยสาร (water taxi) นอกจากนี้ยังมีเรือกอนโดลา ซึ่งเป็นเรือท้องถิ่นสำหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว[1]

ซ้าย: ภาพถ่ายทางอากาศของคลองใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2544
ขวา: เรือกอนโดลาที่สัญจรในคลองใหญ่

คลองใหญ่มีความยาว 3.8 กิโลเมตร กว้าง 30-90 เมตร และมีความลึกเฉลี่ย 5 เมตร ตัวคลองเข้าสู่ลากูนเวนิสไหลผ่านใจกลางเมืองเวนิสในลักษณะคล้ายรูปตัวเอส (S) กลับหัว ปากคลองเริ่มต้นบริเวณหน้าสถานีรถไฟเวเนเซียซันตาลูเซีย (อิตาลี: Stazione di Venezia Santa Lucia) ไหลทะลุออกปลายคลองบริเวณแอ่งซันมาร์โกเชื่อมคลองจูเดกกา (อิตาลี: Canale della Giudecca)

ตลอดสองฝั่งคลองสามารถพบอาคารที่มีสถาปัตยกรรมงดงามที่เป็นมรดกสรรสร้างมาตั้งแต่ยุคสาธารณรัฐเวนิสเรืองอำนาจ

อ้างอิง

แก้
  1. "The Gondola, its history and useness". gondolavenezia.it.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้