สาธารณรัฐเวนิส

สาธารณรัฐอันสงบสุขเป็นที่สุดแห่งเวนิส หรือ สาธารณรัฐเวนิส (อังกฤษ: Republic of Venice หรือ Venetian Republic, อิตาลี: Serenissima Repubblica di Venezia) เป็นรัฐที่เริ่มขึ้นในเมืองเวนิส[1]ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี สาธารณรัฐเวนิสรุ่งเรืองอยู่กว่าหนึ่งพันปีตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 7 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1797 และมักจะได้การขนานนามว่า “La Serenissima” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อของรัฐว่า “สาธารณรัฐอันสงบสุขเป็นที่สุด” (Most Serene Republic)

สาธารณรัฐเวนิส
Serenìsima Repùblica Vèneta
(ภาษาเวนิส)
Serenissima Repubblica di Venezia (ภาษาอิตาลี)

ค.ศ. 697–ค.ศ. 1797
 

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
แผนที่สาธารณรัฐเวนิส (สีแดงเข้ม) ราว ค.ศ. 1000
เขตแดนของสาธารณรัฐเวนิสในปี ค.ศ. 1796 (ไม่รวมหมู่เกาะไอโอเนียน)
เมืองหลวง เอราเคลีย (ค.ศ. 697-810)
เวนิส (ค.ศ. 810-1797)
เมืองใหญ่สุด ไม่ระบุ
ภาษา เวนิส, ฟรูเลียน, ดาลเมเชียน, ละติน, อิตาลี, โครเอเชีย, กรีก และอื่นๆ
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง ไม่ระบุ
ดยุกแห่งเวนิส
 -  0 ค.ศ. 697–717 (ธรรมเนียม*) เพาโล ลูชิโอ อนาเฟสโต
 -  0 ค.ศ. 726–37 (แรก) ออร์โซ อิพาโต
 -  ค.ศ. 1789–97 (สุดท้าย) ลูโดวิโค มานิน
ประวัติศาสตร์
 -  ก่อตั้ง ค.ศ. 697
 -  ร่วมสงครามครูเสดครั้งที่ 4
   ต่อต้าน ไบแซนไทน์
 
ตุลาคม ค.ศ. 1202
 -  คืนรากูซาตาม
   สนธิสัญญาซารา
 
27 มิถุนายน ค.ศ. 1358
 -  สงครามคัมไบร  
27 มิถุนายน ค.ศ. 1358
 -  นโปเลียนคืนเวนิส
   ให้ออสเตรียตาม
   สนธิสัญญาเลอเบน
 
 
17 เมษายน ค.ศ. 1797
สกุลเงิน ลีราเวนิส

ประวัติแก้ไข

เมืองเวนิสเดิมเป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณลากูนที่รวมตัวเข้าด้วยกันเพื่อต่อต้านอันตรายจากชนลอมบาร์ด, ชนฮั่น และกลุ่มชนอื่นที่เริ่มเข้ามารุกรานหลังจากอำนาจของจักรวรรดิโรมันตะวันตกเริ่มลดถอยลงในบริเวณทางตอนเหนือของอิตาลี ในเวลาระหว่างต้นคริสต์ศตวรรษที่ 8 ชุมชนในบริเวณลากูนก็เลือกตั้งผู้นำคนแรกออร์โซ อิพาโต (Orso Ipato) ที่ได้รับการอนุมัติจากไบแซนเทียมและได้รับตำแหน่ง “Hypatos” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใช้ในจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่เทียบเท่ากับ “กงสุล” และ “Dux” ที่ต่อมาแผลงมาเป็น “โดเจ” ออร์โซ อิพาโตเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นดยุกแห่งเวนิส (Doge of Venice) คนแรก แต่ในหลักฐานจากคริสต์ศตวรรษที่ 11 กล่าวว่าชาวเวนิสประกาศให้เพาโล ลูชิโอ อนาเฟสโต (Paolo Lucio Anafesto) เป็นดยุกในปี ค.ศ. 697 แต่หลักฐานนี้ก็เป็นเพียงบันทึกของจอห์นผู้เป็นดีคอนของเวนิส แต่จะอย่างไรก็ตามดยุกแห่งเวนิสก็มีอำนาจอยู่ที่เอราเคลีย

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข