คลองลัดบางกรวย เป็นคลองขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยา (สายเก่า ปัจจุบันคือคลองบางกอกน้อย) เพื่อร่นระยะเวลาในการเดินเรือและเพิ่มความสะดวกต่อการสัญจรทางน้ำ โดยเริ่มขุดจากบริเวณหน้าวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (สายเก่า ปัจจุบันคือคลองชักพระ) บริเวณวัดสุวรรณคีรี ปัจจุบันคลองลัดบางกรวยถือเป็นส่วนหนึ่งของคลองบางกอกน้อยโดยมีระยะทางอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร

แผนที่แสดงคลองลัดบางกรวย (หมายเลข ๒ ในภาพ) ปัจจุบันกลายเป็นเป็นส่วนหนึ่งของคลองบางกอกน้อย

ประวัติ

แก้

เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านบริเวณตัวเมืองนนทบุรีเดิมคดเคี้ยวมาก คลองลัดนี้เชื่อมกับคลองบางกอกน้อยและคลองอ้อมซึ่งเป็นแม่น้ำเก่า ขุดในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2091 - 2111) เริ่มจากริมวัดชลอไปออกที่วัดสุวรรณคีรี [1] ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดจากวัดท้ายเมืองไปยังวัดเขมาภิรตาราม [2] ทางเหนือของคลองลัดบางกรวย ซึ่งก็ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนทิศทางไปอีกครั้ง และคลองลัดบางกรวยก็แคบลงกลายเป็นคลองตามเดิม

คลองลัดบางกรวยนี้เชื่อมต่อกับคลองมหาสวัสดิ์ที่วัดชัยพฤกษมาลาซึ่งเป็นคลองที่มีบทบาทสำคัญในการผันน้ำไปทางตะวันตกของกรุงเทพฯ ไปสู่แม่น้ำท่าจีน[3] ในปัจจุบันถือเป็นส่วนหนึ่งของคลองบางกอกน้อยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ มีวัดวาริมฝั่งน้ำมากมาย เช่น

อ้างอิง

แก้
  1. "คลองลัดเกร็ดน้อย ลัดเกร็ดใหญ่” ท้องถิ่นมีชุมชน/พุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยนาน้อย อ้อยหนู
  2. ""ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-11. สืบค้นเมื่อ 2011-11-24.
  3. "คลองแสนแสบและคลองมหาสวัสดิ์" จากคมชัดลึก เรื่องชุมชนคนท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554