คบเพลิง

(เปลี่ยนทางจาก คบไฟ)

คบเพลิง หรือ คบไฟ (อังกฤษ: torch) เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดหนึ่ง แบบดั้งเดิมจะทำจากท่อนไม้ที่ปลายด้านหนึ่งพันด้วยผ้าชุบน้ำมันดินหรือสารติดไฟอื่นๆ เมื่อนำมาให้แสงสว่างในอาคาร เช่น ปราสาท หรือสุสาน จะติดตั้งไว้บนเชิงแขวนผนัง

คบเพลิงติดไฟที่วางอยู่บนพื้น

ปัจจุบันคบเพลิงไม่ได้ใช้ในการให้แสงสว่างเพียงอย่างเดียว แต่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ในงานพิธี (เช่น งานกีฬา) หรือเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นต่างๆ ด้วย